ໃນວັນທີ 22 ທັນວາ ທິ່ສຳນັກງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາປະຈຳ ສປປ ລາວ (ສປຊ) ໄດ້ມີການມອບຮັບອຸປະກອນເຄື່ອງສົ່ງວິທະຍຸ FM, ເຄື່ອງສະຕູດີໂອ ແລະ ເຄື່ອງອີເລັກໂທຣນິກຈຳນວນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. ເພື່ອນຳໄປຕິດຕັ້ງໃຫ້ແກ່ສະຖານີວິທະຍຸຊຸມຊົນຢູ່ເມືອງ ມະຫາໄຊ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແລະ ສະຖານີວິທະຍຸຊຸມຊົມ ເມືອງ ຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນ.
ເປັນກຽດມອບເຄື່ອງຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ທ່ານ ນາງ ຣິກຄາດາ ຣິກເຈີ ຜູ້ຕາງໜ້າ ສປຊ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ເປັນຜູ້ມອບ ແລະ ທ່ານ ສົມສະຫວາດ ພົງສາ, ຫົວໜ້າກົມສື່ມວນຊົນ ກະຊວງ ຖວທ ເປັນຜູ້ຮັບ ໂດຍມີ ທ່ານ ອາເລັກຊານເດີ້
ອາຕາໂມໂນບ ຕາງໜ້າສະຖານທູດລັດເຊຍ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ພ້ອມພະນັກງານ ແລະ ສື່ມວນຊົນເຂົ້າຮ່ວມ.

ສຳລັບເຄື່ອງທີ່ມາມອບໃຫ້ກະຊວງ ຖວທ ໃນຄັ້ງນີ້ ລວມມີເຄື່ອງສົ່ງວິທະຍຸ FM 1 ກີໂລວັດ 2 ເຄື່ອງ, ເສົາສັນຍານສູງ 60 ແມັດ 1 ເສົາ, ຄອມພິວເຕີຮັບໃຊ້ຫ້ອງອາກາດ ແລະ ຫ້ອງການ 6 ໜ່ວຍ ພ້ອມລະບົບວິນໂດ ແລະ ເອັນ
ຕີ້ໄວລັດ, ໝໍ້ເກັບໄຟ 6 ໜ່ວຍ, ເຄື່ອງປັບອາກາດ 4 ໜ່ວຍ, ເຄື່ອງບັນທຶກສຽງ 4 ໜ່ວຍ, ໄມ ແລະ ຫູຟັງອອກອາກາດ 4 ຊຸດ, ໝໍ້ປັບໄຟອັດຕະໂນມັດ 2 ໜ່ວຍ, ເຄື່ອງມິກເຊີ 4 ໜ່ວຍ, ລຳໂພງໃນຫ້ອງສະຕູດີໂອ 2 ຊຸດ, ຈານ
ດາວທຽມພ້ອມເຄື່ອງຮັບ ແລະ ໂທລະທັດຂະໜາດ 24 ນີ້ວ 2 ຊຸດ, ອຸປະກອນຮັບສາຍໜ້າໄມ ແລະ ຫຼັງໄມ 2 ຊຸດ, ປ້າຍຊື່ສະຖານີ 2 ປ້າຍ, ໂຕະເຮັດວຽກຫ້ອງການພ້ອມຕັ່ງ 4 ຊຸດ, ຕູ້ໃສ່ລະບົບເຄື່ອງສົ່ງພ້ອມລໍ້ຍູ້ 2 ຊຸດ ແລະ ລະ
ບົບໂທງລະໂຄງ 2 ຊຸດ.
ພ້ອມນີ້ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາປະຈຳລາວຍັງໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອໃນການກໍ່ສ້າງອາຄານຫຼັງໃໝ່, ຕິດຕັ້ງເສົາອັງແຕນສູງ 60 ແມັດ, ພ້ອມດ້ວຍຕິດຕັ້ງລະບົບສາຍດິນ ແລະ ລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ
ຄົບຊຸດ ໃຫ້ແກ່ສະຖານີວິທະຍຸຊຸນຊົນ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ຕໍ່ເຕີມອາຄານຫຼັງເກົ່າ, ປັບປຸງເສົາສັນຍານວິທະຍຸໂຕເກົ່າສູງ 45 ແມັດ, ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງສົ່ງວິທະຍຸ FM 1 ກິໂລວັດ, ເຄື່ອງສະຕູດີໂອຄົບຊຸດ, ລະບົບສາຍດິນ ແລະ ລະບົບ
ປ້ອງກັນຟ້າຜ່າຄົບຊຸດໃຫ້ແກ່ສະຖານີວິທະຍຸ ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງ ຫົວພັນ.
ທຶນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະຫະພັນລັດເຊຍ ໂດຍຜ່ານອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາປະຈຳ ສປປ ລາວ ຜ່ານໂຄງການ “ເສີມຂະຫຍາຍໂອກາດທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດໃຫ້ກັບຊາວໜຸ່ມ
ໃນ ສປປ ລາວ” ລວມມູນຄ່າໃນການຊ່ວຍເຫຼືອທັງໝົດແມ່ນ 1,301,308,000 ກີບ (1,3 ຕື້ກີບ).
ການກໍ່ສ້າງສະຖານີວິທະຍຸ FM ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນເຄື່ອງເອເລັກໂທຣນິກໃຫ້ແກ່ວິທະຍຸຊຸມຊົນສອງແຫ່ງນີ້ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ແລະ ກໍ່ເປັນສ່ອງທາງໜື່ງໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມທີ່ຢູ່
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ວຍພາສາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ກໍ່ເປັນສ່ອງທາງໃນການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ແລກປ່ຽນປະສົບການ ລວມທັງການສື່ສານແຕ່ເທິງລົງລຸ່ມ ແລະ ລຸ່ມຂື້ນເທິງ. ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບ
ຈະເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.
Loading...