ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ອົງການອາຫານໂລກເປີດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ວາງແຜນກ່ຽວກັບແຜນການຍຸດທະສາດ ແຕ່ນີ້ຫາປີ 2021

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 17 ກໍລະກົດ 2017 ນີ້ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໂຮງແຮມມິດຕະພາບ ເທດສະບານແຂວງອຸດົມໄຊ,ທາງອົງການອາຫານໂລກ ຮ່ວມກັບພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ວາງແຜນກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດ ຂອງອົງການອາຫານໂລກ ແຕ່ປີ2017 – 2021 ຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ອ່ອນແກ້ວ ອຸ່ນອາລົງ ກຳມະການພັກແຂວງ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງອຸດົມໄຊ,ມີທ່ານ ນາງບົວວອນ ຜາສຸກ ຫົວໜ້າຈາກອົງການອາຫານໂລກປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ, ມີບັນດາທ່ານ ເຈົ້າເມືອງ 7 ເມືອງ ແລະ ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພື່ອເປັນການທົບທວນຄືນການຮ່ວມືລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ ຮ່ວມກັບ ອົງການອາຫານໂລກ ສຳລັບປີ 2017 – 2021, ເພື່ອປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນໃນການກໍານົດແຜນວຽກໃຫ້ມັນລະອຽດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ ໂດຍຈະໄດ້ເລັ່ງໃສ່ບັນດາເມືອງ, ແຂວງ, ແລະ ບັນດາພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຊີ່ງມີເປົ້າໝາຍການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ, ແນໃສ່ລຶບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ ແລະ ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖີງອາຫານ, ລຶບລ້າງການຂາດສານອາຫານໃນທຸກຮູບແບບ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຊຂງທາງດ້ານລະບົບນິເວດເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດີນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ, ເສີມສ້າງການຮ່ວມມື ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສາກົນ ໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຄາດວ່າຜົນໄດ້ຮັບ ເດັກນັກຮຽນໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກສາມາດເຂົ້າເຖີງອາຫານໄດ້ພຽນພໍ ແລະ ຍືນຍົງ ພາຍໃນປີ 2021, ອັດຕາການຂາດສາອາຫານແບບຊ້ຳເຮື້ອໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍຕ່ຳກວ່າ 2 ປີຢູ່ແຂວງທີ່ມີອັດຕາການຂາດສານອາຫານສູງໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍລະດັບຊາດພາຍໃນປີ 2025, ໂດຍສ້າງກິດຈະກຳໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ການໂອນແຜນງານອາຫານທ່ຽງ,ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ມີເອກະສານອ້າງອີງສຳລັບການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊຸມຊົນ ໂດຍຜ່ານການກໍ່ສ້າງຊັບສິນທີ່ຕິດພັນກັບການຜະລິດ ແລະ ທາງເລືອກໃນການດຳຊິວິດແບບຍືນຍົງ, ສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງ, ພ້ອມນີ້ຍັງໄດ້ຍັງໄດ້ຜ່ານແຜນການພົວພັນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງແຂວງຕໍ່ກັບແຜນຍຸດທະສາດຂອງອົງການອາຫານໂລກ,ການພົວພັນ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ຂະແໜງກຳສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະເໜີແຜນງານ ແລະ ສັງລວມແຜນງານ ຂອງອົງການອາຫານໂລກ, ການກຳນົດແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນເມືອງ ແລະ ອື່ນໆ.