ວັນທີ 20 ພຶດສະພານີ້ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມອົງການໄອຍະການແຂວງອຸດົມໄຊ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ລົງເຜີຍແຜ່ປຶ້ມຄູ່ມື ການຕິດຕາມກວດກາການດຳເນີນຄະດີເດັກ ໂດຍມີທ່ານນາງ ບຸນໄທ ປັນແກ້ວ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານວິຊາການ ທີ່ມາຈາກກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈາກອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ – ໄອຍະການເຂດພາຍໃນແຂວງອຸດົມໄຊເຂົ້າຮ່ວມ.

ສຳລັບປຶ້ມຄູ່ມື ການຕິດຕາມກວດກາການດຳເນີນຄະດີເດັກທີ່ນຳມາເຜີຍແຜ່ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເປັນຢ່າງຍິງ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນການຕິດຕາມກວດກາການດຳເນີນຄະດີເດັກ ໄດ້ຖືເອົາເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວ ເຊິ່ງໃນປຶ້ມຄູ່ມືປະກອບມີເນື້ອໃນທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາ ການແກ້ໄຂຄະດີເດັກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ສົນທິສັນຍາສາກົນ, ກົດໝາຍພາຍໃນທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານຍຸຕິທຳສຳລັບເດັກ ແລະ ວຽກງານແກ້ໄຂຄະດີເດັກ, ການຕິດຕາມກວດກາການດຳເນີນຄະດີເດັກ ຢູ່ຂັ້ນອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃນການຕິດຕາມກວດກາການດຳເນີນຄະດີເດັກ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃນສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ.

ໂອກາດນີ້ທ່ານນາງ ບຸນໄທ ປັນແກ້ວ ກໍຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງພະນັກງານອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ນຳເອົາເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງປຶ້ມຄູ່ມືສະບັບນີ້ ໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ໃນການຕິດຕາມກວດກາການດຳເນີນຄະດີເດັກໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ປົກປ້ອງສິດທິຂອງເດັກ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ.

ຂ່າວ: ສີຈັນ ເກດວົງສາ

Loading...