ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-28 ພະຈິກ 2020 ນີ້ ທ່ານ ສີນາວາ ສຸພານຸວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ບົວເທບ ມາໄລຄໍາ, ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ ແລະຄະນະວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕິດ ຕາມກວດກາຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ລວມມີ: ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສະໂຮງ ແລະ ໂຄງການສະຖານນີ 500 ກິໂລໂວນ, ບ້ານຫາດ, ເມືອງໂຂງ, ແຂວງຈໍາປາສັກ, ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ, ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊກະໝານ 1 ແລະ ເຊຂະໝານຊານໄຊ ຢູ່ເມືອງຊານໄຊ, ໂຄງ ການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າກົງ 1 ແລະ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າກົງ 3 ຢູ່ເມືອງພູວົງ, ແຂວງອັດ ຕະປື ແລະ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນຕອນລຸ່ມ ຢູ່ເມືອງລະມາມ, ແຂວງເຊກອງ.

ຈຸດປະສົງການລົງຕິດຕາມກວດກາພາກສະໜາມຂອງຄະນະດັ່ງກ່າວ ເພື່ອກວດກາການປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ, ການຄຸ້ມຄອງນໍ້າຖ້ວມ, ການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດແຜນຮັບມືກໍລະນີສຸກ ເສີນ ພາຍຫຼັງລະດູຝົນປະຈຳປີ 2020, ພ້ອມນັ້ນ ເພື່ອແນະນໍາໃຫ້ແຕ່ລະໂຄງການສະຫຼຸບຖອດ ຖອນບົດຮຽນ ແລະ ກຽມແຜນການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພໂຄງການຂອງຕົນໃນປີ 2021 ທີ່ຈະມາເຖີງນີ້.

ທ່ານ ບົວເທບ ມາໄລຄໍາ, ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງພະລັງ ງານ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃຫ້ສໍາພາດ ໂດຍໄດ້ສະຫລຸບຜົນການກວດກາແຕ່ ລະໂຄງການ ດັ່ງນີ້:

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສະໂຮງ: ເຫັນວ່າ ໂຄງການໄດ້ດໍາເນີນການຜະລິດໄຟ ຟ້າຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ເປັນໂຄງ ການທີ່ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍ. ປັດຈຸບັນ ໂຄງ ການດັ່ງກ່າວ ກໍາລັງສຸມໃສ່ວຽກງານຄຸ້ມຄອງການດໍາເນີນງານ, ການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ກວດກາ-ສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າຕ່າງໆ ຂອງຕົນຕາມແຜນການປະຈຳປີ. ສຳລັບລະດູຝົນປີ 2020 ໄດ້ວາງແຜນການເຝົ່າລະວັງລະດັບນໍ້າຢູ່ດ້ານເທິງ ແລະ ລຸ່ມເຂື່ອນ, ການພະຍາກອນອາກາດ, ເຄື່ອງວັດແທກຕ່າງໆ, ການເຝິກຊ້ອມການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ປະສານງານກັບອົງການປົກຄອງຂັ້ນຕ່າງໆ ເຫັນວ່າເຮັດໄດ້ດີ.

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ: ເຫັນວ່າ ທາງໂຄງການ ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍຕໍ່ກັບວຽກງານຄວາມປອດໄພ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກໍ່ສ້າງຄູກັ້ນນໍ້າ D ແຫ່ງໃໝ່, ການປັບປຸງບັນດາໂຄງສ້າງຂອງເຂື່ອນຕ່າງໆ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າໃນອ່າງຂອງໂຄງການເຮັດໄດ້ດີສົມຄວນ. ພິເສດ ແມ່ນໄດ້ປັບປຸງແຜນຮັບມືກໍລະນີສຸກເສີນ ໄລຍະຜ່ານມາ ເຈົ້າຂອງໂຄງການໄດ້ສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນ ເປັນຕົ້ນ: ແຂວງຈໍາປາສັກ, ແຂວງອັດຕະປື, ວິສະວະກອນຂອງລັດຖະບານ, ຊ່ຽວ ຊານສາກົນຂອງລັດ ຖະບານ ແລະ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມກັນສຸມໃສ່ວຽກ ງານນີ້ເປັນພິເສດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ເຈົ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນການຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພເບື້ອງລຸ່ມ ແລະ ເບື້ອງເທິງຂອງເຂື່ອນໃຫ້ຮັບ ປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະ ຖານເຕັກນິກໄຟຟ້າຂອງລາວ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄໍາເຫັນຂອງຊ່ຽວຊານສາກົນ.

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊກະໝານ 1 ແລະ ເຊຂະໝານຊານໄຊ: ຖືເປັນໂຄງການທີ່ຜະລິດພະລັງງານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເປັນໂຄງການທີ່ສາ ມາດປ້ອງກັນນໍ້າຖ້ວມໄດ້ດີ ໂດຍໄດ້ປ້ອງກັນມວນນໍ້າທີ່ໄຫຼມາແຕ່ຍອດນໍ້າ ບໍ່ໃຫ້ໄຫຼລົງມາໃສ່ເທດສະ ບານແຂວງອັດຕະປື ໂດຍກົງ. ຢ່າງ ໃດກໍ່ຕາມ ຄະນະໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ໂຄງການສືບຕໍ່ປະຕິບັດແຜນການບໍລຸງຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງນໍ້າຖ້ວມ, ຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ, ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສືບຕໍ່ວາງແຜນ ການຂອງປີ 2021 ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຜນຮັບມືກໍລະນີສຸກເສີນ ແລະ ການປ້ອງກັນນໍ້າຖ້ວມ.

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າກົງ 1: ເຫັນວ່າ ໂຄງການໄດ້ສໍາເລັດບັນດາໜ້າວຽກສໍາຄັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການກໍ່ສ້າງຕົວເຂື່ອນ, ວິສະວະກອນທີ່ປຶກສາຂອງໂຄງການໄດ້ສໍາເລັດການຕີລາຄາປະເມີນຄຸນນະພາບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການປະເມີນຄວາມປອດໄພຂອງຕົວເຂື່ອນ ແລະ ສິ່ງປະກອບຕ່າງໆ ກ່ອນການກັກເກັບນໍ້າ. ໄດ້ສໍາເລັດການຕິດຕັ້ງອຸປະ ກອນຕິດຕາມຕົວເຂື່ອນ, ຈັດຕັ້ງທີມງານວິຊາການ ເພື່ອດໍາເນີນການກັກເກັບນໍ້າ, ໄດ້ເຜີຍແຜ່ແຜນ ການກັກນໍ້າ ແລະ ແຜນຮັບມືໃນກໍລະນີສຸກເສີນໃຫ້ແກ່ອໍານາດການປົກ ຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນ ທີ່ຢູ່ໃຕ້ເຂື່ອນ ຈໍານວນ 14 ບ້ານ ເຊີ່ງໂດຍລວມແລ້ວການກໍ່້ສ້າງ ສໍາເລັດແລ້ວ 81,9% ໂດຍໄດ້ກັກເກັບນໍ້າເຂົ້າອ່າງນັບແຕ່ຕົ້ນເດືອນກັນຍາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ, ຄາດວ່າໃນກາງປີ 2021 ຈະໄດ້ເລີ່ມຜະ ລິດໄຟຟ້າຈຳໜ່າຍຢ່າງເປັນທາງການ.

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າກົງ 3: ເຫັນວ່າໂຄງການມີຄວາມຄືບໜ້າແລ້ວ 87,3% ແລະ ຈະດຳເນີນການກັກເກັບນໍ້າເຂົ້າອ່າງພາຍໃນຕົ້ນເດືອນ ທັນວາ ປີ 2020, ຈາກນັ້ນ ຄາດວ່າຈະຜະລິດໄຟຟ້າຢ່າງເປັນທາງການໃນກາງປີ 2021. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທາງຄະນະທີ່ໄປຕິດຕາມກວດກາ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ໂຄງການຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ, ລະ ບຽບກັກເກັບນ້ຳເຂົ້າອ່າງ ແລະ ແຜນການຮັບມີໃນກໍລະນີສຸກ ເສີນຢ່າງເຂັ້ມງວດຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ, ການກັກເກັບນໍ້າ ຕ້ອງໄດ້ມີການທົບທວນ ແລະ ເຝິກຊ້ອມແຜນສໍາລັບຮັບ ມືສຸກເສີນຂອງຕົນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ຮັບປະກັນມີການປະ ສານງານກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ຮັບປະກັນມີເຄື່ອງຮັບໃຊ້ທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ພຽງພໍ.

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນຕອນລຸ່ມ: ໂຄງການນີ້ມີຄວາມຄືບໜ້າແລ້ວ 96,76% ແລະ ຄາດວ່າຈະເລີ່ມຜະລິດໄຟຟ້າຂາຍໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວໃນກາງເດືອນທັນວາ 2020 ເຊີ່ງທາງຄະນະໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ໂຄງ ການ ຕ້ອງເຂັ້ມງວດຂັ້ນຕອນກັກເກັບນໍ້າ ຕາມລະບຽບການ ແລະ ຂັ້ນຕອນດ້ານເຕັກນິກ, ຕ້ອງໄດ້ປະສົມປະສານການບັນຊານໍ້າກັບໂຄງການຫ້ວຍລໍາພັນໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ຕອນ ເທິງຢ່າງໃກ້ສິດ ເປັນລະບົບ. ຮັບປະກັນມີເຄື່ອງມືທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ການປະສານງານກັບທ້ອງຖິ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ທັນການໃນເມື່ອມີກໍລະນີຈໍາເປັນ.

ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ ຍັງໄດ້ສັງລວມການຕິດ ຕາມກວດກາເຂື່ອນໄຟ ຟ້າທັງໝົດໃນຄັ້ງນີ້ ເຫັນວ່າ: ທຸກໂຄງການ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານເຕັກ ນິກໄຟຟ້າຂອງລາວ, ຕາມຜົນການກວດກາຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນຂອງຊ່ຽວຊານສາກົນໄດ້ດີ ເຊັ່ນ: ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະ ພາບການກໍ່ສ້າງຕາມການອອກແບບຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ມີການຈັດຕັ້ງໜ່ວຍງານຕິດຕາມກວດກາຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ, ມີແຜນການສໍາລັບຮັບ ມືໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດລະບາດ Covid-19 ເປັນຢ່າງດີ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ເພື່ອຮັບ ປະກັນໃຫ້ບັນດາແຫລ່ງຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ມີໃນລາວ ທັງແຫລ່ງຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດ ແລະ ກໍາລັງກໍ່ສ້າງ ມີຄວາມປອດໄພ ຄະນະຮັບຜິດຊອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບສາກົນຕິດຕາມກວດກາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດ.

ໂດຍ: ມົດແດງນ້ອຍ

Loading...