ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ
ທ່ານ ບຸນທະໄຫວ ໂດໄລສານ, ຮອງເຈົ້າເມືອງຍົມມະລາດ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດຜ່ານລາຍການຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ໃນວັນທີ 14 ພະຈິກ 2023 ນີ້ ກ່ຽວກັບກໍລະນີທີ່ອົງການປົກຄອງເມືອງ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 42/ຈມ.ຍລ, ລົງວັນທີ 19 ຕຸລາ 2023 ກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປີດລະດູການຮັບເກັບຊື້ມັນຕົ້ນດິບ ແລະ ມັນຕົ້ນແຫ້ງ ປະຈໍາສົກປີ 2023-2024 ໃນຂອບເຂດທົ່ວເມືອງ ນັບແຕ່ວັນທີ 20/10/2023. ໃນນີ້ ມີໜຶ່ງຂໍ້ໄດ້ກໍານົດວ່າ: ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ຫລື ນິຕິບຸກຄົນ ເລາະເກັບຊື້ມັນຕົ້ນເພື່ອສົ່ງຂາຍອອກນອກເມືອງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກພາກລັດ, ຖ້າພົບເຫັນຈະໄດ້ປັບໄໝຕາມລະບຽບການ ເຮັດ ໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມີການວິພາກວິຈານໃນທາງທີ່ບໍ່ສ້າງສັນຫລາຍສົມຄວນ.
ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຢູ່ເມືອງຍົມມະລາດ ມີໂຮງງານແປ້ງມັນຕົ້ນ ຄໍາມ່ວນ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຢ່າງຖືກຕ້ອງໃຫ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ເລີ່ມເກັບຊື້ມັນຕົ້ນດິບ ແລະ ມັນຕົ້ນແຫ້ງນໍາປະຊາຊົນ ນັບແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍອີງໃສ່ລາຄາມັນຕົ້ນຕາມທ້ອງຕະຫລາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ພ້ອມນີ້ ຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນປູກມັນ ຕົ້ນໃນຮູບແບບ 2 ບວກ 3 (ປະຊາຊົນເປັນເນື້ອທີ່ດິນ ແລະ ແຮງ ງານ, ສ່ວນໂຮງ ງານ ເປັນຕົ້ນທຶນ, ເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ຕະ ຫລາດຮອງຮັບ) ຊຶ່ງສອງຝ່າຍໄດ້ມີການສົ່ງເສີມ ແລະ ຊື້ຂາຍຮ່ວມກັນຕະຫລອດມາ, ແຕ່ນັບແຕ່ປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ ລາຄາມັນຕົ້ນມີອ່ຽງເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ປະກອບການ ຫລື ພໍ່ຄ້າ- ແມ່ຄ້າຈໍານວນໜຶ່ງຈາກພາຍໃນເຂົ້າມາເກັບຊື້ນໍາປະຊາຊົນພາຍໃນເມືອງ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນສັນຍາກັບໂຮງງານດັ່ງກ່າວຂາຍມັນຕົ້ນໃຫ້ຜູ້ປະກອບການອື່ນທີ່ເຂົ້າມາເລາະເກັບຊື້ ໂດຍບໍ່ໄດ້ສົ່ງເງິນຕົ້ນທຶນທີ່ຢືມຈາກໂຮງງານຄືນ.
ດັ່ງນັ້ນ ເຈົ້າຂອງໂຮງງານ ແປ້ງມັນຕົ້ນ ຄໍາມ່ວນ ໄດ້ມາປຶກສາຫາ ລືກັບອົງການປົກຄອງເມືອງ ເພື່ອຫາວິທີແກ້ໄຂ, ຊຶ່ງທາງໂຮງງານເຫັນດີໃຫ້ພຽງ ບໍລິສັດດຽວມາຊ່ວຍເກັບຊື້ມັນຕົ້ນນໍາປະຊາຊົນ ຄື: ບໍລິສັດ ທ່ຽມທອງມີ ການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ໂດຍເກັບຊື້ຕາມລາຄາຕາມທ້ອງຕະຫລາດ. ສ່ວນບຸກຄົນ ຫລື ນິຕິບຸກຄົນຕ່າງໆ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າໄປເກັບຊື້ມັນຕົ້ນພາຍ ໃນເມືອງຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໄປຜ່ານຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງ ແລະ ເສຍພັນທະອາກອນຢ່າງຖຶກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
ທ່ານຮອງເຈົ້າເມືອງກ່າວຕື່ມວ່າ: ການອອກແຈ້ງການດັ່ງກ່າວ ນອກຈາກເປັນການຄຸ້ມຄອງຊ່ວຍໂຮງງານທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເສຍພັນທະອາກອນໃຫ້ເມືອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຍັງເປັນ ການຄຸ້ມຄອງການເກັບຊື້ມັນຕົ້ນພາຍໃນເມືອງຍົມມະລາດໃຫ້ເຂົ້າ ສູ່ລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງລະອຽດ ເພາະຜ່ານມາມີຜູ້ປະກອບການຈໍານວນໜຶ່ງເຂົ້າມາເກັບຊື້ມັນຕົ້ນພາຍໃນເມືອງໂດຍບໍ່ຜ່ານຂະ ແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເສຍພັນທະອາກອນຫຍັງເລີຍໃຫ້ແກ່ເມືອງ.
ທ່ານຍັງຢືນຢັນວ່າ: ລາຄາເກັບຊື້ມັນຕົ້ນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຈ້ງ ການ ສະບັບເລກທີ 42/ຈມ.ຍລ, ລົງວັນທີ 19 ຕຸລາ 2023 ຄື: ມັນຕົ້ນດິບ ເລີ່ມຕົ້ນ 1.600 ກີບ/ກິໂລ ແລະ ມັນຕົ້ນແຫ້ງ 3.900 ກີບ/ກິໂລ ແມ່ນລາຄາທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ, ຖ້າຫາກລາຄາມັນຕົ້ນຕາມທ້ອງຕະຫລາດເພີ່ມສູງຂຶ້ນກວ່ານີ້ ທາງໂຮງງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະເກັບຊື້ໃນລາຄາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ. ພ້ອມນີ້ ທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນດາສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນຄວາມເປັນຈິງໃຫ້ລະອຽດຊັດເຈນ ກ່ອນຈະມີ ການວິພາກວິຈານຕ່າງໆ ໃນທາງທີ່ບໍ່ສ້າງສັນ ຊຶ່ງເປັນການສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນສັງຄົມ.
Cr: BT. ວສລ
ພາບປະກອບ