ວັນທີ 20 ກໍລະກົດ 2021 ນີ້ ທ່ານ ວຽງທອງ ຫັດສະຈັນ ເຈົ້ານະຄອນ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ນຳພາຄະນະກຳມະການຄວບຄຸມ ແລະແກ້ໄຂໄພພິບັດ ລົງກວດກາພື້ນທີ່ນ້ຳປ່າໄຫຼລົ້ນເຂົ້າຖ້ວມເຮືອນປະຊາຊົນຈຳ ນວນໜື່ງ ຢູ່ບ້ານພິກໃຫຍ່, ບ້ານກົກງິ້ວ ແລະບ້ານຊຽງລ້ອມ ໃນກຸ່ມພູຊວງ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການດຳລົງຊີວິດ.
ໃນນັ້ນ ທີ່ສະໂມສອນບ້ານ ພິກໃຫຍ່ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ເຕົ້າ ໂຮມກັນເພື່່ອຮັບຟັງການໂອ້ລົມຂອງ ເຈົ້ານະຄອນ-ຫຼວງພະບາງ ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອົງການປົກຄອງ ແລະປະຊາຊົນເຝົ້າລະວັງກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ ດ້ານໄພພິບັດທີອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີຈະຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍກັນ ປົກປັກຮັກສາເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດ ບໍ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ, ເອົາໃຈໃສ່ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກບຄີ ຈັດ ຕັ້ງຂະບວນການອອກແຮງງານອະນາໄມ ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ ເພື່ອປົກປັກຮັກສານບັນ ດາເສັ້ນທາງ ບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍ-ຫາຍເປ່ເພເທົ່າທີຈະເຮັດໄດ້ຕາມຄວາມສາ ມາດ.
ຈາກນັ້ນ ທ່ານເຈົ້ານະຄອນ-ຫຼວງພະບາງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະປະຊາຊົນ ໄດ້ໄປສຳລວດພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມເສຍຫາຍ ເພື່ອນຳມາວາງແຜນການແກ້ໄຂ ໃຫ້ຖືກເປົ້າໝາຍຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະທັນກັບສະພາບການ. ໂອກາດກຽວກັນ ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ປະຊາຊົນ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ກັບການດຳລົງຊີວິດແບບໃຫມ່ ແລະເຝົ້າລະວັງການເດີນທາງເຂົ້າມາທ້ອງຖີ່ນຂອງແຮງງານລາວ ເພື່ອຮັບປະກັນບໃຫ້ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເດີນທາງເຂົ້າມາໂດຍບໍ່ແຈ້ງຜ່ານການຕັ້ງ ແລະເອົາໃຈໃສ່ໃນການປ້ອງກັນການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ 19 ດ້ວຍການປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຂອງຄະນະສະເພາະກິດວາງໄວ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ຂ່າວ: ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ
Loading...