ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ເຄັດບໍ່ລັບ ສະໝຸນໄພ ຮັກສາໝາກສຸກໝາກໃສເຊົາພາຍໃນ 3 ມື້

ພະຍາດໝາກສຸກໝາກໃສເກີດຈາກເຊື້ອໄວລັດວາຣິເຊວລາ ຄົນທີ່ເປັນພະຍາດໝາກສຸກໝາກໃສຈະມີລັກສະນະອາການເປັນຜື່ນແດງຫຼາຍ ຕຸ່ມໃສຕຸ່ມໜອງຫຼາຍ ກະຈາຍຕາມໜ້າລຳຕົວຕາມແຜ່ນຫຼັງ ແລະ ມີໄຂ້ໂດຍໃນໄລຍະທຳອິດຈະຂຶ້ນເປັນຜື່ນແດງລຽບໆກ່ອນ ຕໍ່ມາຈະກາຍເປັນຕຸ່ມນູນມີນໍ້າໃສໆ ແລະ ຄັນຕໍ່ມາອີກ 2-3 ມື້ກໍ່ຈະຕົກເກັດ ຜື່ນ ແລະຕຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ຈະຂຶ້ນຕາມໄຮຜົມກ່ອນແລ້ວກະຈາຍໄປຕາມໃບໜ້າ ແລະ ລຳຕົວ ແຜ່ນຫຼັງ ເດັກທີ່ເປັນຈະມີໄຂ້ຕໍ່າ ອ່ອນເພຍ ແລະ ເບື່ອອາຫານ ສ່ວນຜູ້ໃຫຍ່ຈະມີໄຂ້ສູງມີອາການປວດເມື່ອຍຕາມຕົນໂຕຄ້າຍໄຂ້ຫວັດ

ພະຍາດໝາກສຸກໝາກໃສສ່ວນຫຼາຍມັກຝາກຮອຍແປ້ວໄວ້ເພາະຜູ້ທີ່ເປັນມັກໄປແກະ ເກົາ ເຮັດໃຫ້ບາດແຜອັກແສບຖີ້ມຮ່ອງຮອຍໄວ້ຫຼັງຈາກເຊົາ ເພາະສະນັ້ນແມ່ນໃຜທີ່ກຳລັງເປັນພະຍາດໝາກສຸກໝາກໃສໃຫ້ລອງເຮັດຕາມວີທີ Mamaxepert ນໍາມາຝາກພະຍາດໝາກສຸກໝາກໃສຈະເຊົາໄວພາຍໃນປະມານ 3 ຫາ 5 ວັນຈະເຊົາເປັນປົກກະຕິ

ວິທີທີ່1: ນຳໃບໝາກຍົມກ້ານອ່ອນປະມານ 2 ຫາ 3 ກຳມື ໃສ່ນໍ້າປະມານ 2 ຫາ 3 ລິດຕົ້ມໃຫ້ຟົດດົນປະມານ 20 ນາທີ ແລ້ວຍົກລົງປະສົມນໍ້າເຢັນໃຫ້ອຸ່ນພໍອາບໄດ້ມື້ລະ 3 ເທື່ອ ເຊົ້າ ສວຍ ແລງ ຫຼັງອາບນໍ້າອາການຈະຄ່ອຍໆບັນເທົາລົງ ແລະ ເຊົາເປັນປົກກະຕິພາຍໃນ 3 ມື້

ວິທີທີ່2: ນຳຮາກຢານາງແບບສົດຈຳນວນກຳມືມາຕົ້ມກັບນໍ້າທີ່ຖ້ວມຢາຈົນຟົດ ດື່ມໃນຕອນອຸ່ນໆມື້ລະຄັ້ງ ຄັ້ງລະ 3 ສ່ວນ 4 ຈອກ ຕົ້ມດື່ມເລື້ອຍໆ 3 ຫາ 5 ວັນ ອາການທີ່ເປັນຈະຄ່ອຍໆເຊົາໄປ

ວິທີທີ່3: ການອາບນໍ້າດ້ວຍນໍ້າຕົ້ມຜັກຊີຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ພະຍາດໝາກສຸກໝາກໃສເຊົາໄວຂຶ້ນໄດ້ເຖິງວ່າຄວາມເຊື່ອນີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການພິສູດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຕາມຫຼັກວິຊາການແຕ່ສັບພະຄຸນຂອງຜັກຊີຄືເປັນພືດທາດເຢັນທີ່ຊ່ວຍລົດອາການຜື່ນແດງແຕ່ສຳລັບການຮັກສາພະຍາດໝາກສຸກໝາກໃສຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນວ່າໄດ້ຜົນແທ້