ໃນຕອນບ່າຍຊອງວັນທີ 17 ທັນວາ 2019 ທ່ານ ປະສົງສິນ ຈະເລີນສຸກ ເຈົ້າເມືອງອຸທຸມພອນ, ໄດ້ລົງແນະນຳໃຫ້ກຸ່ມຜູ້ປະກອບການຂາຍປິ້ງໄກ່ລາດທີ່ຈຸດພັກລົດສາມແຍກທາງແບ່ງເຊໂນ ບ່ອນທີ່ໃຫ້ບໍລິການຂາຍປິ້ງໄກ່ລາດໂດຍທ່ານເວົ້າວ່າ:              ຈຸດບ່ອນທີ່ຂາຍປິ້ງໄກ່ລາດທາງແບ່ງນີ້ຖືວ່າເປັນບ່ອນທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງຈົນໄດ້ຮັບກາໝາຍໂອດ໊ອບແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ຈັ່ງຊັ້ນເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຈະຮັກສາຊື່ສຽງນີ້ໄວ້ ທຸກຄົນທີ່ຂາຍປິ້ງໄກ່ລາດແມ່ນບໍ່ມີການແຕ້ມແຕ່ງໃດໆທັງສິ້ນ ແລະ ບໍ່ເອົາໄກ່ພັນມາປິ້ງຂາຍຢ່າງເດັດຂາດເພາະມັນຜິດຕໍ່ລະບຽບການທີ່ພວກເຮົາໄດ້ວາງກັນໄວ້, ອີກຢ່າງທາງສະມາຄົມ ກໍ່ຄືຜູ້ຄ້າຂາຍຕ້ອງເປັນເຈົ້າການນໍາກັນໃນການຄ້າຂາຍປິ້ງໄກ່ລາດ

ສ່ວນທາງດ້ານສະມາຄົມ ກໍ່ຄືຜູ້ຄ້າຂາຍ ກໍ່ມີຂໍ້ສະເໜີຕໍ່ທ່ານເຈົ້າເມືອງວ່າ:    ປະຈຸບັນໄກ່ລາດທີ່ປິ້ງຂາຍໃນແຕ່ລະມື້ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍຢາກໃຫ້ທາງພາກລັດຊ່ວຍສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນເມືອງລ້ຽງໄກ່ລາດປ້ອນສົ່ງໃຫ້ແນ່ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຈາກການເອົາໄກ່ພັນມາຂາຍ, ຖ້າສະເລ່ຍໃນການຂາຍປິ້ງໄກ່ລາດແຕ່ລະມື້ຍາມທີ່ບໍ່ມີເທດສະການສະເພາະ ແຕ່ຮ້ານນາງແອັດແມ່ນຂາຍໄດ້ 80-90 ໂຕ ແລະ ຍາມທີ່ມີເທດສະການຂາຍໄດ້     100 ກວ່າໂຕ

ຄະນະດຽວກັນ ທ່ານ ຄຳພົງ ສຸລິເຍດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການເມືອງກໍ່ມີຄຳເຫັນວ່າ: ຕາມການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຕົວຈິງຮ້ານທີ່ມີການຂາຍໄກ່ສາມສາຍພັນ 15 ຮ້ານ ແລະ ຮ້ານທີ່ຝ່າຝືນໃນການຂາຍໄກ່ພັນມີ 4 ຮ້ານ, ອາຍັດໄກ່    47 ກວ່າໂຕ ແລະ ປັບໄໝຮ້ານທີ່ຝ່າຝືນລະບຽບພ້ອມ, ສະເພາະຮ້ານທີ່ຂາຍປິ້ງໄກ່ລາດຈຸດພັກລົດທາງແບ່ງເຊໂນ ມີຮ້ານທັງໝົດ 40 ກວ່າຮ້ານ.

Loading...