ເພື່ອຮັບປະກັນແກ່ການຜະລິດສະບຽງອາຫານຂອງແຂວງ, ກໍ່ຄືເມືອງໄຊບູລີໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ, ສະນັ້ນໃນທ້າຍອາທິດທີຜ່ານມານີ້ ທ່ານ ອ່ອນລໍາພັນ ບົວສີແກ້ວ ເຈົ້າເມືອງໄຊບູລີ , ທ່ານ ບຸນຍູ້ ຈັນວິສຸດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ພ້ອມພະນັກງານ, ວິຊາການກ່ຽວຂ້ອງ, ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຜະລິດລະດູແລ້ງ ຂອງປະຊາຊົນ, ພ້ອມທັງກວດກາລະບົບຄອງເໝືອງຊົນລະປະທານ ໃນແຕ່ລະຈຸດເພື່ອສະໜອງນໍ້າເຂົ້າສູ່ເນື້ອທີ່ການຜະລິດຂອງຊາວນາ ຊາວກະສິກອນໃຫ້ພຽງພໍໃນເນື້ອປີນີ້ 8.600 ເຮັກຕາ.
ການລົງຕິດຕາມກວດກາການສ້ອມແປງ ລະບົບຄອງເໝືອງຊົນລະປະທານໃນຄັ້ງນີ້ທ່ານ ເຈົ້າເມືອງໄດ້ລົງຢູ່ 8 ຈຸດໃຫຍ່ຄື: ຈຸດທີ 1 ແມ່ນລະບົບຄອງຊົນລະ ປະທານ ເຂດບ້ານສົມສະອາດ ຫາດົງພ້າວ ມີຄວາມຍາວ 375 ແມັດ, ມູນຄ່າໃນການກໍ່ສ້າງ 73.000.000 ກີບ ທຶນຈາກໂຄງການກອງທຶນ ເທີນສອງ 85%, ຈຸດທີ 2 ເຂດບ້ານດົງຍາງ ມີຄວາມຍາວ 2000 ແມັດ, ລວມມູນຄ່າໃນການກໍ່ສ້າງ 18 ລ້ານກີບ ໂດຍນໍາໃຊ້ທຶນຂອງປະຊາຊົນເອງ, ຈຸດທີ 3 ເຂດບ້ານເວີນຫາດົງຍາງຍາວ 800 ແມັດ, ຈຸດທີ 4 ເຂດບ້ານຕົ້ນແຫນ ຍາວ 242 ແມັດ ລວມມູນຄ່າ ກໍ່ສ້າງ 91.500.000 ກີບ ໂດຍການສົມທົບທຶນຂອງປະຊາຊົນ 40%, ຈຸດທີ 5 ລະບົບຫົວງານຈັກສູບນໍ້າກາງປາ 3 ເຊິ່ງເປັນການຍົກຍ້າຍເຄື່ອງເກົ່າ ມາແຕ່ບ້ານແກງໂພສີ, ເພື່ອສະໜອງນໍ້າເຂົ້າສູ່ເນື້ອທີ່ການຜະລິດໃຫ້ພຽງພໍ ໃນເນື້ອທີ 92 ເຮັກຕາ, ຈຸດທີ 6 ເຂດບ້ານສະກອງ ຍາວ 220 ແມັດ ແລະ ຈຸດທີ 7 ເຂດບ້ານໜອງເຮືອທອງ ເປັນການກໍ່ສ້າງ ທີ່ໃຊ້ທໍ່ວ່າງນໍ້າຂ້າມຫ້ວຍ ຕໍ່ເຕີມລະບົບຄອງໃໝ່ ໂດຍແຮງງານຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ເຊິ່ງມີຄວາມຍາວ 66 ແມັດ, ນອກຈາກນີ້ ແຕ່ລະຈຸດກໍ່ຍັງໄດ້ສະເໜີ ເລື່ອງກະແສໄຟຟ້າຕົກ, ເຖິງຢ່າງໃດໃດກໍ່ຕາມ ການລົງຊຸກຍູ້ການຜະລິດລະດູແລ້ງ ທ່ານ ອ່ອນລໍາພັນ ບົວສີແກ້ວ ກໍາມະການພັກແຂວງ ເລຂາພັກເມືອງ ເຈົ້າເມືອງໄຊບູລີ ກໍ່ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂເພື່ອ ເຮັດການຜະລິດຫຼາຍໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ ໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ, ເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະກໍ່ແມ່ນເມືອງໄຊບູລີ ຈະຕ້ອງໄດ້ຂະຫຍາຍໄຮ່ນານ້ອຍກາຍເປັນໄຮ່ນາໃຫຍ່, ໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ເນັ້ນໃສ່ການປູກພືດແບບອິນຊີປອດສານພິດ, ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອຄໍານຶງຕໍ່ຜູ້ອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ເມືອງໄຊບູລີ ກາຍເປັນເຂດການຜະລິດກະສິກໍາທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານໃຫ້ພຽງພໍ.
Loading...