ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນ ປຶກສາຫາລືກຽມ ໃຫ້ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 30

ໃນວັນທີ 16 ມີນາ 2017 ທີ່ນະຄອນມານິລາ ປະເທດຟີລິບປີນ, ທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທັງເປັນຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ອາຊຽນຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມ (Joint Consultative Meeting) ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດອາຊຽນຄັ້ງທີ 30 ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 26-29 ເມສາ 2017 ນີ້.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ປະກອບດ້ວຍບັນດາຫົວໜ້າເຈົ້າຫນ້າທີ່ອາວຸໂສ ອາຊຽນຮັບ ຜິດຊອບເສົາຄໍ້າປະຊາຄົມ ການເມືອງ ຄວາມໝັ້ນຄົງອາຊຽນ, ເສົາຄ້ຳປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ເສົາຄ້ຳປະຊາຄົມວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມອາຊຽນ ພາຍໃຕ້ການເປັນເຈົ້າພາບ ແລະ ປະທານຂອງຟີລິປີນ ໃນນີ້ໄດ້ຜ່ານແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ວາລະກອງປະຊຸມລວມ ທັງບັນດາເອກະສານທີ່ຈະຮັບຮອງ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 30 ພ້ອມນີ້ກໍໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນແມ່ບົດການເຊື່ອມຈອດ ອາຊຽນ 2025, ແຜນງານຂໍ້ລິເລີ່ມເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງອາຊຽນ ສະບັບທີ 3 ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບທິດທາງ ໃນຕໍ່ໜ້າ ໃນການຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືຮ່ວມໃຫ້ ມີປະສິດທິພາບຍິ່ງຂຶ້ນ.
ທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ ກໍໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າເຖິງ ຄວາມສໍາຄັນຂອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນແມ່ບົດການເຊື່ອມຈອດອາຊຽນ 2025 ແລະ ແຜນງານຂໍ້ລິເລີ່ມເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງ ອາຊຽນສະບັບທີ 3 ເພາະສອງເອກະສານ ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງວິໄສທັດ ປະຊາຄົມອາຊຽນ 2025 ທີ່ ຮັບຮອງເອົາຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີຜ່ານມາ.
ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ກອງປະຊຸມກໍໄດ້ສຸມໃສ່ການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາ ໃນສາມ ແຜນແມ່ບົດ ປະຊາຄົມອາຊຽນ 2025 ທີ່ມີລັກສະນະກວມລວມຫລາຍເສົາຄໍ້າ ແນໃສ່ຊອກຫາ ຂະແຫນງການທີ່ເປັນເຈົ້າການ ໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ທັງລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບຊາດ ເພື່ອໃຫ້ ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.