ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ
ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກ ຄວາມເຂົົ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການ ລະ ຫວ່າງ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບຫຼວງພະບາງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຮ່ວມກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລກຸນຈາງ ສາທາລະນະລັດ ເກົາຫລີ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນເມື່ອບໍ່ດົນຜ່ານມານີ້ ທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມການໂຮງແຮມ ແລະ ການທ່ອງ ທ່ຽວ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບຫຼວງພະບາງ ໂດຍການລົງນາມຂອງ ທ່ານ ບຸນປັນ ທຳມະລັງກາ ຜູ້ອຳນວຍການວິທະ ຍາໄລເຕັກນິກ – ວິຊາຊີບຫຼວງພະບາງ ແລະ ທ່ານ ລີເຄຊອນ ອະທິການບໍດີ ມະ ຫາວິທະຍໄລກຸນຈາງ ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ກົມກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແລະພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງຫລວງພະບາງເຂົ້າຮ່ວມ. ການເຊັນບົດບັນທຶກ ຄັ້ງນີ້ ມີໄລຍະ 5 ປີ ນັບແຕ່ມື້ເຊັນສັນຍາຮອດ ປີ 2027 ເພືີ່ອຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ “ເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານການສຶກສາ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ເພືີ່ອຟື້ນຟູອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ ໃນພາກວິຊາບໍລິຫານໂຮງແຮມ ແລະ ການທ່ອງມີ ທ່ຽວ ທີີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ – ວິຊາຊີບຫຼວງພະບາງ” ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືລະ ຫວ່າງ ສອງສະຖາບັນ ກໍ່ຄື ສອງປະເທດເພືີ່ອນມິດ ໃຫ້ມີຄວາມແໜ້ນແຟ້ນຍິີ່ງຂຶ້ນ. ທັງສອງສະຖາບັນ ເຂົົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງ ເຖິງໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ ເພືີ່ອສົ່ງເສີມ ແລະສະໜັບສະໜູນມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນນໍາ ແລະມຸ່ງໝາຍຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດ ທີີ່ສໍາຄັນ ລະ ຫວ່າງປະເທດ ໃນອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງ ທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ຂອງກະຊວງສຶກສາ ທິ ການ ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ ເຊິ່ງມະຫາວິທະຍາໄລກຸນຈາງ ຈະໃຫ້ທຶນແກ່ວິທະ ຍາໄລເຕັກນິກ – ວິຊາຊີບ ຄື: ດ້ານອຸປະ ກອນ ປະກອບມີ ປຶ້ມຕໍາລາ ແລະອຸປະ ກອນການສອນ, ຫ້ອງທົດລອງ ແລະອຸປະກອນຮັບໃຊ້ພາກປະຕິບັດ, ດ້ານຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຈະຈັດສົ່ງຜູ້ຊ່ຽວຊານ ສະໜັບ ສະໜູນການບັນຍາຍ, ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະພັດທະນາປຶ້ມຕໍາລາ, ດ້ານການຝຶກອົບຮົມແບບເຊື້ອເຊີນໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ສົ່ງເສີມການສ້າງສັກກະຍະພາບໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກພາກວິຊາ, ດ້ານພັດທະນາປຶ້ມຕໍາລາ ຈະພັດທະນາສືີ່ການຮຽນ-ການສອນດ້ານ ການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງ ແຮມ ແລະປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະການບໍລິການເຄືີ່ອງດືີ່ມ, ດ້ານສົ່ງເສີມນັກຮຽນດີເດັ່ນ ຈະສະໜັບສະໜູນທຶນການສຶກສາ ແລະການຝຶກອົບຮົມໃນແຕ່ລະປີ.
ຂ່າວ: ອຳມາລາ ປັນຍາທອງ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບຫຼວງພະບາງ