ພິທີເຊັນສັນຍາຮັບເໝົາໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຊຸດທີ 1 ລະຫວ່າງເຈົ້າຂອງໂຄງ ການ ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ກຸ່ມບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ ລົງທຶນ ແລະ ຫຸ້ນສ່ວນແຂວງຢຸນນານຈຳກັດ.

ໂຄງການນີ້ ເປັນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງ ສປ ຈີນ ມູນຄ່າ 4 ຕື້ຢວນ ສໍາລັບໜ້າວຽກໂຄງການ ປະກອບມີ ກໍ່ສ້າງລະບົບນ້ໍາສະອາດ 100 ບ້ານ ສຸກສາລາ 100ແຫ່ງ ດຶງໄຟ ຟ້າເຂົ້າບ້ານ ແລະ ເຖິງຄົວເຮືອນ100 ບ້ານແລະ ຕິດຕັ້ງໂທລະພາບດິຈິຕອນຜ່ານດາວທຽມໃຫ້ 100ບ້ານ ແຕ່ເບື້ອງ ຕົ້ນ ຊຸດທີ 1 ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ 30 ບ້ານກ່ອນ ໃຫ້ສໍາເລັດ 18 ເດືອນ ຈາກນັ້ນ ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຊຸດທີ 2 ຊຸດທີ 3 ແລະ ຊຸດທີ 4 ຕາມດຳລັບ

Cr: ວຽງຈັນໃໝ່

Loading...