ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ເຕັກນິກການເຮັດໃຫ້ຜັກແຊ່ເຢັນສົດຄືຜັກໃໝ່

ຖ້າທ່ານເອົາຜັກສົດມາມ້ຽນໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນດົນໆຈະພາໃຫ້ຜັກໝົດຄວາມສົດບໍ່ແຊບຄືຜັກໃໝ່ໆ. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈິ່ງມີວິທີນຳເອົາຄວາມສົດໃຫ້ຜັກງ່າຍໆມາແນະນຳຄື

shucai

ຕ້ອງກຽມຊາມທີ່ສາມາດແຊ່ຜັກໄດ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຕັດກ້າມຜັກອອກບາງສ່ວນແຕ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໄປຕັດຢູ່ໃນນ້ຳເຢັນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ອາກາດເຂົ້າໄປອັດຕັນທໍ່ນ້ຳຢູ່ໃນຜັກ ແລ້ວຈຶ່ງແຊ່ຜັກປະໄວ້ປະມານ 5 – 10 ນາທີ ທ່ານຈະເຫັນວ່າຜັກຈະມີລັກສະ ນະຂຽວງາມຄືຜັກທີ່ຊື້ມາໃໝ່ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ແຊບກ່າວເກົ່າ.