ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ເຕືອນປະຊາຊົນ ໃນລະດູຝົນນີ້ ໃຫ້ລະວັງ ເຫັດເບື່ອ

ຕ້ອງເບິ່ງໃຫ້ດີກ່ອນ ທີ່ຈະນໍາມາປຸງແຕ່ງ ເປັນອາຫານ ເພາະມັນອາດເປັນອັນຕະຣາຍ ຕໍ່ຊີວິດໄດ້.

ດຣ ອິນປົງ ທົງພະຈັນ      ຮອງຫົວໜ້າສູນສື່ສານ ເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະສຶກສາ . ເຫັດເປັນພຶດສະນິດໜື່ງທີ່ປະຊາຊົນລາວເຮົາມັກບໍລິໂພກເປັນອາຫານທີ່ແສນແຊບນົວເນື່ອງຈາກປະຈຸບັນເຫັດໄດ້ເກີດອອກຫຼາຍໃນທຸກຫົນທຸກແຫ່ງໃນບໍລິເວນເຂດຂອງການຜະລິດກະສິກຳ ຊື່ງຕິດພັນກັບການໄຊ້ສານເຄມີເຂົ້າຊ່ວຍການຜະລິດດັ່ງກ່າວດ້ວຍເຫດນັ້ນເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ສູນສື່ສານເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ສຸກຂະສືກສາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂໍເໜີ ແຈ້ງເຕືອນມາຍັງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໃນເຂດຕ່າງໆທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມັກບໍລິໂພກເຫັດໃຫ້ລະມັດລະວັງອັນຕະລາຍຈາກເຫັດມີພິດເພາະໄລຍະນີ້ເປັນຊ່ວງທີ່ມີຝົນຕົກເລື້ອຍໆເຮັດໃຫ້ມີເຫັດງອກເງີຍຂື້ນມາຈາກພື້ນດິນຕາມປ່າດົງທຳມະຊາດ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມັກໄປຊອກຫາເຫັດ,ມັກຊື້ເຫັດຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ຫຼື ວາງຂາຍຕາມແຄມທາງ ທ່ານບໍ່ຄວນຊື້ເຫັດທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກມາກິນໂດຍສະເພາະເຫັດທີ່ມີສີສັນສວຍງາມ, ເປັນເກັດ, ມີຂົນ, ມີກິ່ນຂິວ ເພາະອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດໄດ້.(addmin:  ouk ອາສາຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມອຸດົມໄຊ)

“ເຫັດພິດ” ຫຼື “ເຫັດເບື່ອ” ເປັນເຫັດທີ່ມີອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກ ຄວາມເປັນພິດອາດຈະເຮັດໃຫ້ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້ ເຫັດທີ່ສາມາດນຳມາບໍລິໂພກໄດ້ຢ່າງປອດໄພມີຢູ່ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແຕ່ຈະມີເຫັດພິດບໍ່ເຖິງ 100 ຊະນິດ ເຫັດພິດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໄດ້ແກ່ ເຫັດໃນສະກຸນ Amannita ສະກຸນ Helvella ເຊິ່ງເຫັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສ້າງສານພິດຊີວະພາບທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ມະນຸດໄດ້ ເຫັດຕະກູນນີ້ພົບໄດ້ໃນປະເທດລາວ ເຊັ່ນ ເຫັດໂງກຫີນ ເຫັດໄຂ່ຕາຍຊາກ ແລະ ເຫັດເກັດດາວເປັນຕົ້ນ

ຂໍ້ແນະນໍາໃນການບໍລິໂພກເຫັດ:

  1. ຫ້າມກິນເຫັດດິບ ແລະ ຄວນກິນສະເພາະເຫັດທີ່ເຄີຍກິນຫຼືຮູ້ຈັກ.
  2. ຕ້ອງຮູ້ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງເຫັດ ບໍ່ຄວນເກັບເຫັດໃນບໍລິເວນທີ່ມີສານພິດຕົກຄ້າງຢູ່
  3. ຄວນສອບຖາມເບິ່ງວ່າເຄີຍມີຜູ້ບໍລິໂພກເຫັດນັ້ນມາກ່ອນຫຼືບໍ່ ບໍ່ຄວນລອງກິນໂດຍບໍ່ຮູ້ຈັກ
  4. ບໍ່ຄວນປຸງອາຫານໂດຍການໃຊ້ເຫັດປ່າຫຼາຍຊະນິດລວມກັນ
  5. ຫາກບໍ່ແນ່ໃຈ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນພຽງພໍ ບໍ່ຄວນບໍລິໂພກເປັນອັນຂາດ
  6. ຢ່ານຳເຫັດທຳມະຊາດໄປປຸງຈົນໝົດ ຄວນເກັບໄວຢ່າງລະ 1 ດອກ ເພື່ອນຳສົ່ງແພດເພື່ອໃຊ້ວິເຄາະເພື່ອເກີດອາການຜິດປົກກະຕິ
  7. ການພິສູດເຫັດພິດຈະໃຊ້ບ່ວງເງີນ ງາຊ້າງ ເຂົ້າສານ ຫົວຫອມ ຫຼື ຮອຍກັດທຳລາຍຈາກໜອນແມງ ແລະ ສັດບໍ່ໄດ້ ເພາະສານພິດໃນເຫັດມີຫຼາກຫຼາຍບໍ່ຄືສານພິດສັງເຄາະທີ່ມີທາດໂລຫະໜັກທົ່ວໄປ

ການຮັກສາເບື້ອງຕົ້ນເມື່ອກິນເຫັດພິດ
1. ເມື່ອພົບອາການຜິດປົກກະຕິໃຫ້ພົບແພດທັນທີ ແລະ ບັນເທົາອາການເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຮາກອອກມາໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ໂດຍການດື່ມນໍ້າອຸ່ນ 1 ລິດ ປະສົມກັບເກືອ 1 ບ່ວງແກງ  ແລ້ວຈົກຄໍ (ວິທີນີ້ຫ້າມໃຊ້ກັບເດັກທີ່ຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ)

2. ລວບລວມເຫັດທີ່ເຫຼືອເກັບໄວ້ ເສດອາຫານຈາກການປຸງ ແລະ ສ່ວນທີ່ຮາກອອກມາ ນຳສົ່ງແພດເພື່ອການກວດວິເຄາະ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://news.com.la