ທຸກໆປີ, ໃນວັນທີ 1 ທັນວາ, ທົ່ວໂລກໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີວັນສາກົນຕ້ານເອດ. ປະຊາຊົນໃນທົ່ວໂລກສາມັກຄີກັນສະແດງການສະໜັບສະໜູນ ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອແລະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດເອດ ແລະເພື່ອລະນຶກເຖິງຜູ້ທີ່ສູນເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດເອດ.

ໃນປີ 2020, ຄວາມສົນໃຈຂອງໂລກໄດ້ຖືກສຸມໃສ່ໂດຍການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ, ພະຍາດເອດ (COVID-19) ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ວິທີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ສັບສິນ, ຊີວິດການເປັນຢູ່. COVID-19 ກຳລັງສະແດງອີກເທື່ອໜຶ່ງ ວ່າສຸຂະພາບເຊື່ອມໂຍງກັບບັນຫາສຳຄັນອື່ນໆ, ເຊັ່ນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ, ສິດທິມະນຸດ, ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ – ຊາຍ, ການປົກປ້ອງສັງຄົມແລະການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ. ດ້ວຍຈິດໃຈດັ່ງກ່າວ, ປີ 2020 ນີ້ ຫົວຂໍ້ຂອງວັນສາກົນຕ້ານເອດແມ່ນ ” ຄວາມສາມັກຄີທົ່ວໂລກ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ “.

COVID-19 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ໃນລະຫວ່າງການແຜ່ລະບາດ, ບໍ່ມີໃຜປອດໄພຈົນກວ່າທຸກຄົນຈະປອດໄພ. ການປ່ອຍໃຫ້ຄົນຢູ່ເບື້ອງຫລັງບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກຖ້າພວກເຮົາປະສົບຜົນສຳເລັດ. ການລົບລ້າງຄວາມຄຽດແຄ້ນແລະການ ຈຳ ແນກ, ການເອົາໃຈໃສ່ປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ ແລະ ເປັນພື້ນຖານຂອງການຕອບໂຕ້ຂອງພວກເຮົາໃນດ້ານສິດທິມະນຸດແລະ ວິທີການຕອບສະໜອງບົດບາດຍິງ – ຊາຍແມ່ນກຸນແຈສໍາຄັນ ໃນການຢຸດຕິການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດເອດແລະ COVID-19.

ການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ ແລະ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນທີ່ມີຢູ່ໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ. ວິກິດການດ້ານສຸຂະພາບນີ້, ຄືກັບຄົນອື່ນໆ, ແມ່ນຖືກກະທົບໃສ່ກັບຄົນທຸກຍາກແລະມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນວິທີການວິກິດການຂອງ COVID-19 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ, ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງແລະເດັກຍິງແລະປະຊາກອນທີ່ສຳຄັນ ລວມທັງການເຂົ້າເຖິງການຮັກສາສຸຂະພາບເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດ ແລະ ວິທີການວິກິດດັ່ງກ່າວໄດ້ຂະຫຍາຍຄວາມບໍ່ສະເຫມີພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະສັງຄົມ. ເກີດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງຂອງກຸ່ມທີ່ສ່ຽງງ່າຍມີໂອກາດທີ່ຈະຕິດເຊື້ອ HIVເພີ້ມຂຶ້ນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ວິກິດການນີ້ຍັງເປັນການປຸກຕື່ນ, ໂອກາດທີ່ຈະເຮັດໃນສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງ – ດີກວ່າເກົ່າ, ແລະຮ່ວມກັນ. ໃນຫລາຍໆດ້ານ, ການເອົາຊະນະພະຍາດເອດທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສຸຂະພາບສາທາລະນະແມ່ນຂຶ້ນກັບວິທີການທີ່ໂລກຕອບສະໜອງ ຕໍ່ COVID-19.

ການນຳພາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ, ເປັນເຄື່ອງມືໃນຜົນສຳເລັດຂອງການຕອບໂຕ້ຕໍ່ພະຍາດເອດ, ຍັງເປັນ ກຸນແຈສຳຄັນ ໃນການຕອບໂຕ້ກັບ COVID-19. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຕົວຢ່າງທີ່ນັບບໍ່ຖ້ວນກ່ຽວກັບວິທີການເຄື່ອນໄຫວແລະຄວາມສາມັກຄີຂອງຊຸມຊົນ, ເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການບໍລິການ, ການປົກປ້ອງສັງຄົມແລະຄວາມຫວັງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມສາມັກຄີດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງດຽວຂອງຊຸມຊົນ. ລັດຖະບານ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ຜູ້ນຳດ້ານການຊ່ວຍເຫລືອ, ສັງຄົມພົນລະເຮືອນແລະພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນຕ້ອງປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ໂລກນີ້ເປັນສະຖານທີ່ທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ.

ສຸຂະພາບໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ການນຳແຕ່ລະຂັ້ນຕ້ອງໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນ ແລະ ຊອກຫາວິທີການໃໝ່ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການດູແລສຸຂະພາບໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງສົມບູນ. ບໍ່ມີປະເທດໃດສາມາດເຮັດສິ່ງດຽວໄດ້. ແຫຼ່ງທຶນພາຍໃນແລະ ສາກົນເພື່ອສຸຂະພາບຕ້ອງໄດ້ຮັບການເພີ່ມຂຶ້ນ.

ລະບົບສາທາລະນະສຸກມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ. ການລົງທຶນໃນການຕອບໂຕ້ພະຍາດເອດໃນສອງສາມທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບສຸຂະພາບ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນການຕອບສະໜອງ ຂອງ COVID-19. ແຕ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດຕໍ່ໄປເພື່ອ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບສຸຂະພາບ ແລະ ພະນັກງານສຸຂະພາບຂອງການດູແລປ້ອງກັນ.

ການເຂົ້າເຖິງໄດ້ຖືກຮັບປະກັນ. ຢາທີ່ມີຊີວິດ, ຢາວັກຊີນແລະການບົ່ງມະຕິຕ້ອງຖືວ່າເປັນສິນຄ້າສາທາລະນະ. ຕ້ອງມີຄວາມສາມັກຄີໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີບຸກຄົນ, ຊຸມຊົນຫລືປະເທດໃດທີ່ປະໄວ້ໃນການເຂົ້າເຖິງສິນຄ້າສຸຂະພາບທີ່ຊ່ວຍຊີວິດ.

ສິດທິມະນຸດໄດ້ຮັບການເຄົາລົບ. ວິທີການສິດທິມະນຸດທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງຈະສ້າງຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຍືນຍົງຕໍ່ສຸຂະພາບ. ພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ ແລະ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຜິດພາດໃນສັງຄົມແລະ ວິທີການ ປະຊາກອນທີ່ ສຳຄັນໄດ້ຖືກຄັກກັນພະຍາດໄວ້ໃນຫຼາຍພື້ນທີ່ຂອງໂລກ.

ສິດທິຂອງແມ່ຍິງແລະເດັກຍິງ, ແລະຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ – ຊາຍແມ່ນເປັນຈຸດໃຈກາງ. ການລະບາດຂອງ COVID-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງແມ່ຍິງ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນຈາກມາດຕະການປິດລ້ອມ ( ກັກກັນພະຍາດ), ແລະການປິດລ້ອມໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງເພີ່ມຂຶ້ນໃນສະພາບການຂອງຄົວເຮືອນ. ແມ່ຍິງຕ້ອງໄດ້ລວມເຂົ້າໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໂລກບໍ່ສາມາດຈ່າຍຄືນໄດ້ໃນຫຼາຍທົດສະວັດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີຈາກຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ – ຊາຍ.

ດຽວນີ້ແມ່ນປັດຈຸບັນສຳລັບຄວາມເປັນຜູ້ນຳທີ່ກ້າຫານ ສຳລັບສັງຄົມທີ່ເທົ່າທຽມກັນ, ສິດທິໃນດ້ານສຸຂະພາບ ສຳລັບທຸກຄົນ ແລະ ການຟື້ນຟູທົ່ວໂລກທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະສະເໝີພາບ. ວັນະໂລກ,ເອດ ສອງພະຍາດ ນີ້ ເຂົ້າຮ່ວມກັບ ພວກເຮົາໃນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆ ເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຂົາເພື່ອບັນລຸສັງຄົມທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ. ວັນສາກົນຕ້ານເອດ ປີນີ້ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງຄວາມ ໃຫ້ມີ ສາມັກຄີໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ . ດຣ ໂຕໂຕ້ ລຽບລຽງ ຈາກເອກະສານຂອງອົງການ UNAIDS WAD 2020.

——————————————————–

ສະຖິຕິພະຍາດເອດ ປີ 2020 ໃນທົ່ວໂລກ

 1. ຂໍ້ມູນໃນທົ່ວໂລກ:
 • ປະຊາຊົນ 25,4 ລ້ານ [24,5 ລ້ານ – 25,6 ລ້ານ] ຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາຕ້ານໄວຣັດໃນປີ
 • 0 ລ້ານຄົນ [31.6 ລ້ານ – 44,5 ລ້ານ] ຄົນໃນທົ່ວໂລກ ກຳ ລັງຕິດເຊື້ອ HIV ໃນປີ 2019.
 • ປະຊາຊົນ 1,7 ລ້ານ [1,2 ລ້ານ – 2.2 ລ້ານຄົນ] ໄດ້ຕິດເຊື້ອ HIV ໃໝ່ ໃນປີ
 • 690 000 [500 000-970 000] ປະຊາຊົນໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດເອດໃນປີ
 • ປະຊາຊົນ 75,7 ລ້ານ [55,9 ລ້ານ – 100 ລ້ານຄົນ] ໄດ້ຕິດເຊື້ອ HIV ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມມີການລະບາດເປັນຕົວເລກສະສົມ.
 • ປະຊາຊົນ 32,7 ລ້ານຄົນ (24,8 ລ້ານ – 42,2 ລ້ານຄົນ) ໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເອດຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມການລະບາດ ເປັນຕົວເລກສະສົມ.

2.ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ HIV:

 • ໃນປີ 2019, ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ 0 ລ້ານ [31,6 ລ້ານ – 44,5 ລ້ານ] ຄົນ.
  • ຜູ້ໃຫຍ່ 36,2 ລ້ານ [30,2 ລ້ານ – 42,5 ລ້ານ] ຄົນ.
  • ເດັກນ້ອຍ 1,8 ລ້ານ [1,3 ລ້ານ – 2.2 ລ້ານລ້ານ] (0–14 ປີ).
 • 81% [68-95%] ຂອງຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ HIV ທຸກຄົນຮູ້ສະຖານະພາບ ການຕິດເຊື້ອ HIV ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
 • ປະມານ 7,1 ລ້ານຄົນບໍ່ຮູ້ວ່າຕົນເອງຕິດເຊື້ອ
 1. ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ HIV ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາຕ້ານໄວຣັດ:
 • ໃນທ້າຍປີ 2019, ປະຊາຊົນ 25,4 ລ້ານຄົນ (24,5 ລ້ານ – 25,6 ລ້ານຄົນ) ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາຕ້ານໄວຣັດ, ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 4 ລ້ານ [5,9 ລ້ານ – 6.4 ລ້ານ] ໃນປີ 2009.
 • ໃນປີ 2019, 67% [54–79%] ຂອງຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ HIV ທັງ ໝົດ ແມ່ນໄດ້ເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວ. ໃນນີ້:
  • 68% [54-80%] ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີອາຍຸ 15 ປີຂຶ້ນໄປທີ່ມີຊີວິດລອດດ້ວຍພະຍາດເອດໄດ້ເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວ, ຄືກັນກັບ 53% [36-64%] ຂອງເດັກອາຍຸ 0–14 ປີ.
  • 73% [60-86%] ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ເພດຍິງອາຍຸ 15 ປີຂຶ້ນໄປໄດ້ເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວ; ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພຽງແຕ່ 61% [48-74%] ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ຜູ້ຊາຍອາຍຸ 15 ປີຂຶ້ນໄປໄດ້ເຂົ້າເຖິງ.
 • 85% [63–100%] ຂອງແມ່ຍິງຖືພາທີ່ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໄດ້ເຂົ້າເຖິງຢາຕ້ານໄວຣັດເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ HIV ໃຫ້ແກ່ລູກຂອງພວກເຂົາໃນປີ
 1. ການຕິດເຊື້ອ HIV ໃໝ່
 • ການຕິດເຊື້ອ HIV ໃໝ່ ໄດ້ຫລຸດລົງ 40% ນັບແຕ່ສູງສຸດໃນປີ
  • ໃນປີ 2019, ປະມານ 1,7 ລ້ານຄົນ [1,2 ລ້ານ – 2.2 ລ້ານຄົນ] ຕິດເຊື້ອ HIV ໃໝ່, ທຽບໃສ່ 2,8 ລ້ານຄົນ [2,0 ລ້ານ – 3,7 ລ້ານຄົນ] ໃນປີ
 • ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2010, ການຕິດເຊື້ອ HIV ໃໝ່ ໄດ້ຫຼຸດລົງ 23%, ຈາກ 2,1 ລ້ານ [1,6 ລ້ານ – 2,9 ລ້ານ] ໃນ 1,7 ລ້ານ [1,2 ລ້ານ – 2.2 ລ້ານ] ໃນປີ
  • ນັບແຕ່ປີ 2010, ການຕິດເຊື້ອ HIV ໃໝ່ ໃນບັນດາເດັກນ້ອຍໄດ້ຫຼຸດລົງ 52%, ຈາກ 310 000 [200 000-500 000] ໃນປີ 2010 ມາເປັນ 150 000 [94 000–240 000] ໃນປີ
 1. ການເສຍຊີວິດທີ່ພົວພັນກັບພະຍາດເອດ
 • ການເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດເອດໄດ້ຫຼຸດລົງເຖິງ 60% ນັບແຕ່ສູງສຸດໃນປີ
  • ໃນປີ 2019, ປະຊາຊົນປະມານ 690 000 [500 000- 970 000] ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດເອດທົ່ວໂລກ, ທຽບໃສ່ 1,7 ລ້ານຄົນ [1,2 ລ້ານ – 2,4 ລ້ານຄົນ] ໃນປີ 2004 ແລະ 1,1 ລ້ານຄົນ [830 000 –1.6 ລ້ານຄົນ] ໃນປີ
 • ອັດຕາການຕາຍຍ້ອນພະຍາດເອດໄດ້ຫຼຸດລົງ 39% ນັບແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ.
 1. HIV ແລະ COVID-19
 • ການວິເຄາະ ໃໝ່ ຂອງອົງການ UNAIDS ໄດ້ເປີດເຜີຍຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນວ່າການລະບາດຂອງພະຍາດໂກວິດ ສາມາດມີໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າແລະປານກາງທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບການສະ ໜອງ ຢາຕ້ານເຊື້ອເຮສໄອວີ ທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວພະຍາດເອດ.
 • ການປິດປະເທດແລະການປິດຊາຍແດນ ເພື່ອຢຸດ COVID-19 ແມ່ນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທັງການຜະລິດຢາແລະການແຈກຢາຍຢາຂອງພວກມັນ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນຂອງພວກເຂົາເພີ່ມຂື້ນແລະຄ່າຕອບສະ ໜອງ.
  • ມັນໄດ້ຖືກຄາດຄະເນວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຸດທ້າຍຂອງຢາຕ້ານໄວຣັດທີ່ສົ່ງອອກຈາກປະເທດອິນເດຍອາດຈະສູງກວ່າ 10% ແລະ 25% ກ່ວາລາຄາປົກກະຕິ.
 • ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ສ້າງໂຄງການທົດລອງ ໄດ້ຄາດຄະເນວ່າຫົກເດືອນ ໃນການປິ່ນປົວເຊື້ອພະຍາດເອດສາມາດນໍາໄປສູ່ການຕາຍຫຼາຍກ່ວາ 500 000 [471 000-673 000] ຈາກພະຍາດເອດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ຖ້າການບໍລິການເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ HIV ຈາກແມ່ສູ່ລູກກໍ່ຖືກຢຸດເຊົາຄືກັນເປັນເວລາຫົກເດືອນ, ການຄາດຄະເນການເພີ່ມຂື້ນຂອງການຕິດເຊື້ອ HIV ເດັກ ໃໝ່ ແມ່ນ 162% ໃນປະເທດ Malawi, 139% ໃນອູການດາ, 106% ໃນຊິມບັບເວແລະ 83% ໃນໂມ ຊຳ ບິກ.

7.ແມ່ຍິງ ແລະ HIV

 • ທຸກໆອາທິດ, ມີແມ່ຍິງ ໜຸ່ມ ປະມານ 5500 ຄົນອາຍຸ 15-24 ປີຕິດເຊື້ອ
  • ໃນເຂດຊາຮາຣາອາຟຣິກາ, ຫ້າໃນຫົກ ແມ່ນຕິດເຊື້ອ ໃໝ່ ໃນກຸ່ມໄວລຸ້ນອາຍຸ 15-19 ປີແມ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມເດັກຍິງ. ແມ່ຍິງ ໜຸ່ມ ອາຍຸ 15-24 ປີມີ ໂອກາດທີ່ຈະຕິດເຊື້ອ HIV ຫລາຍກ່ວາ ຜູ້ຊາຍ.
 • ຫຼາຍກວ່າ ໜຶ່ງ ສ່ວນສາມ (35%) ຂອງແມ່ຍິງທົ່ວໂລກໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍແລະ / ຫຼືຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດໂດຍຄູ່ນອນທີ່ໃກ້ຊິດຫຼືຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດໂດຍຄູ່ນອນທີ່ບໍ່ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມງານໃນບາງຄັ້ງໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
  • ໃນບາງຂົງເຂດ, ແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ເຄີຍປະສົບກັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດຫລືຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ສຳ ພັນແມ່ນມີໂອກາດຕິດເຊື້ອ HIV ຫຼາຍກວ່າແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ໄດ້ປະສົບຄວາມຮຸນແຮງເຖິງ 1,5 ເທົ່າ.
 • ແມ່ຍິງແລະເດັກຍິງກວມເອົາປະມານ 48% ຂອງການຕິດເຊື້ອ HIV ໃໝ່ ທັງ ໝົດ ໃນປີ ໃນເຂດອະນຸພາກພື້ນຊາຮາຣາອາຟຣິກາ, ແມ່ຍິງແລະເດັກຍິງກວມເອົາ 59% ຂອງການຕິດເຊື້ອ HIV ໃໝ່ ທັງ ໝົດ.
 1. ຍຸດທະສາດ ເພື່ອບັນລຸ 90–90–90
 • ໃນປີ 2019, 81% [68-95%] ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອ HIV ຮູ້ສະຖານະພາບ HIV ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
 • ໃນ ຈຳ ນວນຄົນທີ່ຮູ້ສະຖານະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ, 82% [66-97%] ກຳ ລັງເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວ.
 • ແລະໃນບັນດາຜູ້ທີ່ເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວ, 88% [71–100%] ໄດ້ຖືກສະກັດກັ້ນໄວຣັດໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບຄົ່ງທີ.
 • ໃນ ຈຳ ນວນຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ HIV, 81% [68-95%] ຮູ້ສະຖານະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ, 67% [54-79%] ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວແລະ 59% [49-69%] ໄດ້ຖືກສະກັດກັ້ນໄວຣັດໃຫ້ສະພາບຄົ່ງທີໃນປີ
 1. ປະຊາກອນທີ່ ມີຄວາມສ່ຽງ ( ກຸ່ມເປົ້າຫມາຍຕົ້ນຕໍ່)
 • ປະຊາກອນທີ່ ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະຄູ່ຮ່ວມນອນທາງເພດຂອງພວກເຂົາແມ່ນ:
  • 62% ຂອງການຕິດເຊື້ອ HIV ໃໝ່ ໃນທົ່ວໂລກ.
  • 99% ຂອງການຕິດເຊື້ອ HIV ໃໝ່ ໃນ ເຂດ ເອີຣົບ ຕາເວັນອອກ ແລະອາຊີກາງ.
  • 97% ຂອງການຕິດເຊື້ອ HIV ໃໝ່ ໃນຕາເວັນອອກກາງແລະອາຟຣິກາ ເໜືອ.
  • 96% ຂອງການຕິດເຊື້ອ HIV ໃໝ່ ໃນເຂດຕາເວັນຕົກແລະພາກກາງຂອງເອີຣົບແລະອາເມລິກາ ເໜືອ.
  • 98% ຂອງການຕິດເຊື້ອ HIV ໃໝ່ ໃນອາຊີແລະປາຊີຟິກ.
  • 77% ຂອງການຕິດເຊື້ອ HIV ໃໝ່ ໃນອາເມລິກາລາຕິນ.
  • 69% ຂອງການຕິດເຊື້ອ HIV ໃໝ່ ໃນເຂດຕາເວັນຕົກແລະພາກກາງຂອງອາຟຣິກກາ.
  • 60% ຂອງການຕິດເຊື້ອ HIV ໃໝ່ ໃນເຂດ
  • 28% ຂອງການຕິດເຊື້ອ HIV ໃໝ່ ໃນພາກຕາເວັນອອກແລະພາກໃຕ້ຂອງອາຟຣິກກາ.
 • ຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊື້ອ HIV ແມ່ນ:
  • ສູງກ່ວາ 26 ເທົ່າໃນບັນດາຜູ້ຊາຍ ທີ່ເປັນກະເທີຍ ແລະຜູ້ຊາຍອື່ນໆທີ່ຮ່ວມເພດກັບຜູ້ຊາຍ.
  • ຜູ້ທີ່ສູບຢາສູງເຖິງ 29 ເທົ່າ.
  • ສູງກວ່າ 30 ເທົ່າ ສຳ ລັບສາວບໍລິການ.
  • ສູງກວ່າ 13 ເທົ່າ ສຳ ລັບຄົນທີ່ແປງເພດ ( ກະເທີຍຜົມຍາວ ).
 1. HIV ກັບ ພະຍາດວັນນະໂຣກ
 • ວັນນະໂຣກຍັງເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການເສຍຊີວິດໃນບັນດາຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ HIV, ເຊິ່ງກວມເອົາປະມານ ໜຶ່ງ ໃນສາມຂອງການເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດເອດ.
 • ໃນປີ 2018, ປະຊາກອນປະມານ 0 ລ້ານ [9.0 ລ້ານ – 11,1 ລ້ານ] ຄົນໄດ້ ຕິດເຊື້ອວັນນະໂຣກ, ເຊິ່ງປະມານ 9% ແມ່ນຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ HIV.
  • ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີທີ່ບໍ່ມີອາການພະຍາດວັນນະໂຣກຕ້ອງການການປິ່ນປົວການປ້ອງກັນພະຍາດວັນນະໂຣກ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊື້ອວັນນະໂລກແລະຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງວັນນະໂຣກປະມານ 40%.
  • ປະຊາກອນ ທີ່ເປັນພະຍາດເອດ 1,8 ລ້ານ ຄົນ ໃນທົ່ວ 65 ປະເທດເລີ່ມຕົ້ນການປິ່ນປົວການປ້ອງກັນພະຍາດວັນນະໂຣກໃນປີ
 • ມັນຖືກຄາດຄະເນວ່າ 44% ຂອງປະຊາຊົນດໍາລົງຊີວິດທີ່ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ແລະ ພະຍາດວັນນະໂຣກບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າຕົນເອງຕິດເຊື້ອຮ່ວມ(co infection) ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບການດູແລ.
 1. ການລົງທືນ
 • ໃນທ້າຍປີ 2019, ມີມູນຄ່າ 18,6 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ (ຄົງທີ່ 2016 ໂດລາສະຫະລັດ) ສຳ ລັບການຕອບໂຕ້ພະຍາດເອດໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າແລະປານກາງ, ເກືອບ 1,3 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດທຽບໃສ່ປີ
  • ປະມານ 57% ຂອງຊັບພະຍາກອນທັງ ໝົດ ສຳ ລັບ HIV ໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ ແລະປານກາງໃນປີ 2019 ແມ່ນມາຈາກແຫຼ່ງພາຍໃນ.
 • UNAIDS ຄາດຄະເນວ່າເງິນ ຈຳ ນວນ 26,2 ພັນລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ຄົງທີ່ປີ 2016 ໂດລາສະຫະລັດ) ແມ່ນ ຈຳ ເປັນ ສຳ ລັບການຕອບສະ ໜອງ ຕໍ່ການຕອບໂຕ້ພະຍາດເອດໃນປີ 2020

ດຣ ໂຕໂຕ້ ລຽບລຽງ

 

Loading...