ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ເບິ່ງແຍງຜົມງາມດວ້ຍນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ

ຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່ານ້ຳ​ສົ້ມ​ສາຍ​ຊູສາມາດ​ ເຮັດ​ໃຫ້​ຜົມ​ງາມ​ໄດ້ການ​ໃຊ້​ນ້ຳ​ສົ້ມ​ສາຍ​ຊູນ​ອກຈາກ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ເສັ້ນຜົມ​ເປັນ​ເງົາ​ງາມ​ແລ້ວຍັງຊ່ວຍ​ຄືນ​ສະພາບ​ເສັ້ນ​ຜົມ​ທີ່​ແຫ້ງແລະ​ແຕກ​ປາຍ​ໃຫ້​ກັບຄືນມີ​ສຸຂະພາບດີ​​ອີກດວ້ຍ.

  1. ​ຕື່ມ​ນ້ຳ​ສົ້ມ​ສາຍ​ຊູ 4 ບ່ວງກາ​ເຟໃສ່​ໃນ​ຢາ​ສະຜົມ 2 ບ່ວງ​ແກງທາ​ໃຫ້​ທົ່ວ​ຫົວ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ສະ​ຜົມ.
  2. ​ໃຊ້​ນ້ຳ​ສົ້ມ​ສາຍ​ຊູ​ຊະນິດ​ໃສ​ສຳລັບ​ສີ​ຜົມ​ອອ່ນ​ແລະ​ນ້ຳ​ສົ້ມ​ສາຍ​ຊູ​ບັລຊາ​ມິຄສຳລັບ​ຜົມ​ທີ່​ມີ​ສີ​ເຂັ້ມ.
  3. ນ້ຳ​ສົ້ມ​ສາຍ​ຊູ​ທີ່​ເຮັດຈາກ​ແອັບເປີ້​ນຈະ​ຊ່ວຍ​ໃນ​ການ​ກຳຈັດ​ຢາສະຜົມ​ສ່ວນ​ເກີນ​ທີ່​ຕົກ​ຄ້າງ​ຢູ່​ເທີ​ງໜັງຫົວ​ແລະ​ປັບ​ສະພາບ​ເສັ້ນຜົມ​ໄດ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ ເມື່ອ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ລ້າງຜົມຂັ້ນ​ຕອນສຸດ​ທ້າຍ​ອາດ​ຈະ​ປະສົມນ້ຳ​ອຸ່ນ​ໃນປະລິມານ​ທີ່​ເທົ່າ​ກັນກອ່ນຈະ​ໃຊ້​ໄດ້
  4. ​ໃຊ້​ນ້ຳ​ສົ້ມ​ສາຍ​ຊູ​ຊະນິດ​ໃສ​ເຄິ່ງຖ້ວຍປະສົມ​ນ້ຳໝາກນາວ​ເຄິ່ງຖວ້ຍໝັກຜົມ 10 ນາ​ທີ​ກອ່ນສະ​ຜົມ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ສີ​ຜົມ​ທີ່​ຍອ້ມ​​ໄວ້​ເຂັ້ມ​ຂື້ນ.
  5. ປະສົມ​ນ້ຳ​ສົ້ມ​ສາຍ​ຊູ​ທີ່​ເຮັດ​ຈາກວາຍກັບຊອ໋ດຖົ່ວ​ເຫຼືອງ​ໃຊ້ໝັກຜົມ​ແລະ​ປະ​ໄວ້ 15 ນາທີ ກອ່ນລ້າງ​ອອກ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ປັບສີ​ຜົມ​ທີ່​ເຂັ້ມຫຼືດຳໃຫ້​ດຳ​ແລະ​ເຂັ້ມ​ຂື້ນເທື່ອ​ລະໜ້ອຍ ນອກຈາກ​ຊອ໋ດຖົ່ວ​ເຫຼືອງຈະ​ມີ​ໂປຣຕີນທີ່​ຊ່ວຍ​ບຳລຸງ​ເສັ້ນ​ຜົມ​ໃຫ້​ແຂງ​​ແຮງຂື້ນ​ແລ້​ວຍັງ​ມີ​ເມັດ​ສີ​ເຊິ່ງຈະ​ຊ່ວຍໃຫ້​ຜົມ​ດຳ​ເຂັ້ມ​ຂື້ນ​ອິກນຳ.