ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ເປີດຊຸດອົບຮົມວຽກງານສະຖິຕິ-ແຜນການໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫັວດດີການສັງຄົມແຂວງອຸດົມໄຊ

ຊຸດອົບຮົມວຽກງານສະຖິຕິ-ແຜນການໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານງານສະຖິຕິ-ແຜນການຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫັວດດີການສັງຄົມ ( ຮສສ ) ແຂວງອຸດົມໄຊ ( ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2018 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຂອງພະແນກ ຮສສ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມຟອງ ແສງຈັນ ທະລາ ຫົວໜ້າພະແນກ ຮສສ ແຂວງອຸດົມໄຊ,ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ວຽງຂອງ ອິນທະລັງສີ ຮອງກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງ ຮສສ,ມີວິທະຍາກອນທີ່ມາຈາກພະແນກ ສະຖິຕິ ແຜນການ,ມີສຳມະນາກອນທີ່ມາຈາກບັນດາຂະແໜງການ ກອງວິຊາການທີ່ຂຶ້ນກັບພະແນກ ຮສສ ແລະ ພະນັກງານງານຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກງານສະຖິຕິ-ແຜນການຈາກຫ້ອງການ ຮສສ ເມືອງ 7 ເມືອງຂອງແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນການອົບຮົມສຳມະນາກອນແມ່ນໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບລວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ,ຄວາມໝາຍ-ຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານສະຖິຕິ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ ໂດຍລົງເລິກການຄຳນວນຄະນິດສາດວຽກງານສະຖິຕິ, ແນະນຳການນຳໃຊ້ແບບຟອມເກັບກຳສະຖິຕິ, ຮັບຟັງການສະເໜີຖານຂໍ້ມູນ, ຮັບຟັງການສະເໜີຜົນສຳເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວຽກງານ ຮສສ 5 ປີ, ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບວຽກງານແຜນການ ແລະ ການຂຽນໂຄງການພັດທະນາວຽກງານ ຮສສ. ໃນນັ້ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກໍຈະໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄຳເຫັນແລກປ່ຽນບົດຮຽນນຳກັນ ແລະ ລົງເລິກພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນການນຳໃຊ້ແບບຟອມ ,ການປ້ອນຂໍ້ມູນໃສ່ຖານຂໍ້ມູນອ່ອນໄລນ໌ວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ການຂຽນໂຄງການພັດທະນາວຽກງານ ຮສສ. ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກງານສະຖິຕິ – ແຜນການ ໃນຂົງເຂດ ຮສສ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ພາຍໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ສາມາດປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ-ແຜນການໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ສ້າງສະຖິຕິໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຮັກສາຂໍ້ມູນສະຖິຕິເຂົ້າສູ່ລະບົບທີ່ທັນສະໄໝ ຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການສ້າງແຜນການໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງແນ່ນອນ.