ສະຖານີວິທະຍຸຊຸມຊົນເພື່ອການພັດທະນາເມືອງນາກາຍ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເຊີ່ງເປັນສະຖານີວິທະຍຸຊຸມຊົນ ແຫ່ງທີ 10 ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປີດນໍາໃຊ້ ແລະ ອອກອາກາດຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໃນວັນທີ 25 ກັນຍາ 2020 ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າພາຍໃນເມືອງນາກາຍທີ່ອາໃສຢູ່ເຂດຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ, ລວມເຖີງປະຊາຊົນພາຍໃນເມືອງອ້ອມຂ້າງສາມາດໄດ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ ໄດ້ທົ່ວເຖີງກ່ວາເກົ່າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນສາມາດເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈເພື່ອພັດທະນາຊຸມຊົນ ກໍຄື ຊ່ວຍປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ນັບມື້ດີຂຶ້ນ.

ສະຖານີວິທະຍຸຊຸມຊົນດັ່ງກ່າວ, ຕັ້ັງຢູ່ໃກ້ຫ້ອງວ່າການເມືອງນາກາຍ ກະຈາຍໃນລະບົບ FM 98,00 Mhz ດ້ວຍກໍາລັງສົ່ງ 1 ກິໂລວັດ ພາຍໃຕ້ໂຄງການສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນຜ່ານວິທະຍຸຊຸມຊົນ (ສສປວ ) ເຊີ່ງຊີ້ນໍາຂອງ ກົມສື່ມວນຊົນ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທຽວ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານຈາກ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດ ທະນາປະຈໍາລາວ ( UNDP) ປະຈໍາລາວ ແລະ ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍໍ້າເທີນ 2 ຈໍາກັດ (NTPC) ຕາມສັນຍາທີ່ໄດ້ເຊັນຮ່ວມກັນໃນວັນທີ 3 ຕຸລາ 2019, ລວມເປັນມູນຄ່າທັງ ໝົດ 200.000 ໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນີ້ NTPC ປະກອບສ່ວນ 180.000 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ UNDP ປະກອບສ່ວນ 80,000 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນໄລຍະເວລາ 3 ປີ (ແຕ່ເດືອນກັນຍາ ປີ 2019 ຫາ ເດືອນສິງ ຫາ ປີ 2022).

ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານ ໂອໄດ ສຸດາພອນ, ເຈົ້າແຂວງຯ ຄຳມ່ວນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ອົງການສະຫະປະຊາ ຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາປະຈໍາລາວ ແລະ ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ຈໍາກັດ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອດ້ານທຶນຮອນເຂົ້າໃນການປັບປຸງວິທະຍຸຊຸມຊຸນເມືອງນາກາຍ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືອັນມີປະສິດທີພາບສໍາລັບການພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ ກໍຄື ການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງພາຍໃນເມືອງນາກາຍ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ.

ທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ຣາຊມຸນຕີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນວ່າ: ສິ່ງສໍາຄັນໃນການສ້າງຄວາມຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ວິທະຍຸຊຸມຊົນ ແມ່ນການປະກອບສ່ວນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນຂອງຊຸມຊົນ ເຊີ່ງປະກອບມີ 5 ປັດໃຈສໍາຄັນ ຄື: 1). ປະກອບສ່ວນມາເປັນອາສາສະໝັກຈັດລາຍການ, 2). ປະກອບສ່ວນດ້ານວັດຖຸເງິນຄໍາ, 3). ການປະກອບສ່ວນສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງຯ, 4). ການປະກອບສ່ວນຮັບຟັງລາຍການຂອງສະ ຖານີ ແລະ 5). ການປະກອບສ່ວນຕໍານິຕິຊົມ ເຊີ່ງທ່ານໃນນາມຕາງໜ້າ ກະຊວງ ຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວເຊື່ອໝັ້ນວ່າ: ປະຊາຊົນຊາວເມືອງນາກາຍທຸກຄົນຈະພ້ອມພາກັນປະກອບສ່ວນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຊົມໃຊ້ວິທະຍຸແຫ່ງນີ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ.

ປັດຈຸບັນ ສະຖານີວິທະຍຸຊຸມຊົນເມືອງນາກາຍ ອອກອາ ກາດຫລາຍການ ເຊີ່ງມີເນື້ອໃນກວມເອົາຫລາຍຂະແໜງການ ເປັນຕົ້ນ: ກະສິກໍາ, ສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອື່ນໆ. ສ່ວນນາຍຊ່າງເຕັກນິກ ແລະ ນັກຈັດລາຍການຂອງສະຖານີ ແມ່ນອາສາສະໝັກທີ່ເປັນພະນັກງານ, ນັກຮຽນ ແລະ ປະຊາຊົນຈາກບັນດາບ້ານພາຍໃນເມືອງ ເຊີ່ງທາງໂຄງການໄດ້ຈັດການເຝິກອົບຮົມດ້ານການຜະລິດລາຍການວິທະຍຸ, ວຽກງານເຕັກນິກ ແລະ ອື່ນຯ ມາແລ້ວຫລາຍຄັ້ງ.

ຂ່າວ: ບຸນຕຽງ ຈັນທະວົງ
ພາບ: ສົມສັກ + UNDP Lao PDR

Loading...