ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ
ມູນນິທິ ສຸດາພອນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2024 ໂດຍມີ ທ່ານ ນິສິດ ແກ້ວປັນຍາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພາຍໃນ, ມີຫົວໜ້າກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ ກະຊວງພາຍໃນ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານນາງ ສຸດາພອນ ວັງຫານ ປະທານມູນນິທິ ສຸດາພອນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມູນນິທິ ສຸດາພອນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ສາກົນ ໂດຍສະເພາະ ຈະຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ຂະແໜງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຂະແໜງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຂະແໜງແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ. ມູນນິທິ ສຸດາພອນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ໃນວຽກງານສຶກສາ, ກະສິກຳ, ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ; ຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບມາຈາກພະຍາດລະບາດຕ່າງໆ ແລະ ໄພທຳມະຊາດ ເຊັ່ນ: ໄພໝາວ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ໄພນໍ້າຖ້ວມ, ໄພຂາດອາຫານ ແລະ ອື່ນໆ. ພ້ອມທັງ, ຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານທຶນການສຶກສາ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ອາຫານ, ປຶ້ມແບບຮຽນ, ໂຕະ, ຕັ່ງ, ຕຽງນອນ, ອຸປະກອນການສຶກສາ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ເດັກກຳພ້າ ແລະ ເດັກທີ່ຄອບຄົວທຸກຍາກຂາດເຂີນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ເດັກຂາດທີ່ເພີ່ງພາອາໄສ, ເດັກຂາດຜູ້ດູແລ ຫລື ອາໄສຢູ່ນຳຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກ, ຜູ້ພິການທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ມັນສະໝອງ, ບໍ່ສາມາດກຸ້ມຕົນເອງໄດ້ ທີ່ຂາດຜູ້ດູແລ, ອາໄສຢູ່ນຳຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຜູ້ອາຍຸສູງ ທີ່ປ່ຽວພອຍ ແລະ ທຸກຍາກ, ອາໄສຢູ່ນຳຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຜູ້ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ທີ່ທຸກຍາກ ຫລື ຕິດແປດພະຍາດ ທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດ, ລວມເຖິງ ຄົນດ້ອຍໂອກາດໃນສັງຄົມ, ຊ່ວຍເຫລືອຄົນພິການ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຊອກຫາທຶນການສຶກສາ, ນັກຮຽນທີ່ທຸກຍາກ, ຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຊຸມຊົນທຸກຍາກອື່ນໆ.
ພ້ອມນີ້, ມູນນິທິສຸດາພອນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ ຍັງຈະຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານກະສິກຳ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ, ສັງຄົມ, ເດັກນ້ອຍຜູ້ດ້ອຍໂອກາດເປັນຕົ້ນ ວິທີການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ, ສົ່ງເສີມພັດທະນາເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ມີຄຸນນະທຳ, ມີວິໄສທັດ ທີ່ກວ້າງໄກ, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ສາມາດເປັນຕົວແທນເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມລາວ ໃນເວທີເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມໃນລະດັບຊາດ, ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ; ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງ, ເດັກ, ຊົນເຜົ່າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປັບປຸງ, ສ້ອມແປງ ແລະ ກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງທົດລອງການຮຽນ, ບ່ອນອອກກຳລັງກາຍ, ສະໂມສອນໂຮງຮຽນ, ສະໜາມກິລາ, ດຶ່ງໄຟຟ້າ, ນໍ້າ, ຫໍສະໝຸດ, ຫ້ອງນໍ້າ, ສ່ວນທາລະນະ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ແກ່ບ້ານ, ເມືອງ, ເຂດຊຸມຊົນ, ເຂດຊົນນະບົດ, ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ.
ທ່ານ ນິສິດ ແກ້ວປັນຍາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພາຍໃນ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງຄະນະບໍລິຫານມູນນິທິ ທີ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງໜັກແໜ້ນໃນການສ້າງຕັ້ງມູນນິທິດັ່ງກ່າວ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໃຫ້ ເຄື່ອນໄຫວຕາມກົດລະບຽບຂອງຕົນ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ, ທົ່ວເຖິງໃນສັງຄົມກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງຕົນ, ລະດົມທຶນ, ຊັບສິນຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຮັບເອົາການສະໜັບສະໜູນ, ຊ່ວຍເຫລືອ, ການບໍລິຈາກທຶນ, ຊັບສິນຈາກບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສາທາລະນະສຸກ, ກິລາກາຍະກຳ, ວິທະຍາສາດ, ການກຸສົນ, ມະນຸດສະທຳ ຫລື ສາທາລະນະປະໂຫຍດອື່ນໆ ຕາມກົດລະບຽບຂອງຕົນ, ພ້ອມທັງ ໃຫ້ພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ພາຍໃຕ້ລະບຽບກົດໝາຍ.
ພ້ອມນີ້, ທ່ານ ນິສິດ ແກ້ວປັນຍາ ຍັງຫ້າມໃຫ້ມູນນິທິ ສວຍໃຊ້ສິດເສລີພາບໃນການສ້າງຕັ້ງມູນນິທິ ຫລື ໃນນາມມູນນິທິ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວຂັດກັບ ລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ; ຫ້າມເຄື່ອນໄຫວທີ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍ ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ, ສິດເສລີ ພາບຂອງບຸກຄົນອື່ນ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເຜົ່າຕ່າງໆ; ຫ້າມເຄື່ອນໄຫວທີ່ນຳໄປສູ່ການແບ່ງແຍກຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນຊາດ, ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອື່ນໆ.
ຂ່າວ-ພາບ:ທະນູທອງ, ຂປລ.
May be an image of 6 people, dais and text