ພິທີເປີດໂຄງການປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ຢູ່ຮາກຖານຊຸມຊົນ ຊົນນະ ບົດໃນລາວ ໂດຍການຊ່ວຍເຫລືອລ້າຈາກອົງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ຮ່ວມມືຂອງປະເທດສະວິດ ຫລື SDC ຈໍານວນ 500.000 ໂດລາສະຫະລັດ ຫລື ປະມານຫລາຍກວ່າ 4 ຕື້ກີບ, ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ກັນຍາ 2020, ທີ່ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ຄໍາບຸນນັດ ໄຊຍະນົນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ທ່ານ ຈິດ ທະວິໃສ ຜູ້ອໍານວຍການກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຫລື ທລຍ, ທ່ານ ຈ່ອງຟຼອງຊົວ ກືເອໂນ ( jean Francios Cuenod ) ຜູ້ອໍານວຍການຫ້ອງການຮ່ວມມືພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງປະເທດສະວິດ, ຜູ້ຕາງໜ້າທະນາຄານໂລກປະຈໍາລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະບໍລິຫານງານກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຕາງໜ້າກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ທ່ານ ຈິດ ທະວິໃສ ຜູ້ອໍານວຍການກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຫລື ທລຍ ມີຄໍາເຫັນວ່າ: ຈຸດປະສົງ ເພື່ອລິເລີ່ມໂຄງການ ພ້ອມທັງແຈ້ງໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ດໍາເນີນມາດຕະການຂອງລັດຖະບານຕໍ່ການຕອບໂຕ້ການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ 19 ຢູ່ໃນລາວ, ປຶກສາຫາລືການວາງແຜນວຽກ ເພື່ອປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ທີ່ນອນຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍຈະນໍາໃຊ້ທຶນ 500.000 ໂດລາສະຫະລັດ ຫລື ປະມານຫລາຍກວ່າ 4 ຕື້ກີບ, ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມື ແລະ ປະສານງານກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກິດຈະກໍາຫລັກ ແນໃສ່ປູກຈິດສໍານຶກ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ຜະລິດເຄື່ອງມືໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ໃນເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາຢູ່ໂຮງຮຽນສາມັນ ແລະ ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບຕ່າງໆ ລວມທັງແນະນໍາວິທີຜະລິດຜ້າອັດປາກ ໂດຍນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບຂອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ຊຸມຊົນສາມາດຈັດຊື້ຈັດຫາໄດ້ດ້ວຍກໍາລັງແຮງທີ່ຕົນເອງມີ.
ຜູ້ອໍານວຍການກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຫລື ທລຍ ມີຄໍາເຫັນຕື່ມວ່າ: ສໍາລັບກິດຈະກໍາ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ນໍາໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອຢູ່ 10 ແຂວງຄື: ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ, ຫລວງນໍ້າທາ, ອຸດົມໄຊ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື ທີ່ກວມເອົາ 35 ເມືອງ, 900 ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ມີກໍານົດເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບແຕ່ນີ້ ເຖິງເດືອນມັງກອນ 2021.
ໂດຍ: ບຸນຍັງ ພຸດສະຫວັດ

Loading...