ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ເຜີຍແຜ່ກົດໜາຍວ່າດວ້ຍທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ ໃຫ້ພະນັກງານລັດ ແລະ ທຸລະກິດ 4 ແຂວງພາກໃຕ້:

ໃນວັນທີ 9 ມັງກອນ 2019, ຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງສປປ ລາວ, ສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ, ກົມນິຕິກຳຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານອອ້ມຂ້າງແຂວງ ແລະຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂົງເຂດທະນາຄານ 4 ແຂວງພາກໃຕ້, ໂດຍການເຜີຍແຜ່ຂອງທ່ານ ນ້ອຍຄຳພັນ ສໍປະເສີດ, ຮອງຫົວໜ້າກົມນິຕິກຳ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ.
ທ່ານ ນ້ອຍຄຳພັນ ສໍປະເສີດ, ຮອງຫົວໜ້າກົມນິຕິກຳທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ກ່າວວ່າ: ການເຜີຍແຜ່ກົດໜາຍໃນຄັ້ງນີ້ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ພະນັກງານລວມທັງຂອງລັດ ແລະ ທຸລະກິດເຊິ່ງຈະຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຫຼັກການ,ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາວຽກງານລະບົບການຊຳລະເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກວ່ອງໄວ, ປອດໄພ, ໂປ່ງໃສທັນສະໄໜ ແລະ ມີປະສິດທິພາບແນ່ໃສ່ຮັກສາສະຖຽນສະພາບທາງດ້ານການເງິນ-ເງິນຕາ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງຊາດ.
ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ມີທັງໜົດ 10 ພາກ 79 ມາດຕາ,ປະກາດໃຊ້ໂດຍລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ເລກທີ 206 /ປປທ, ລົງວັນທີ3 ສິງຫາ 2018 ແລະ ມະຕິຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ເລກທີ088/ສພຊ ລົງວັນທີ 19 ມີຖຸນາ 2018.
ນອກຈາກເຜີຍແຜ່ກົດໜາຍວ່າດວ້ຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບປັບປຸງແລ້ວຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍລະບົບການຊຳລະ, ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາ, ດຳລັດວ່າດວ້ຍແຊັກ ແລະ ມີການປະກອບຄຳເຫັນແລກປ່ຽນຕໍ່ການນຳໃຊ້ກົດໜາຍເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດຂົງເຂດທະນະຄານຜ່ານມາອີກດ້ວຍ.
ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ກົດໜາຍຄັ້ງນີ້ຍັງມີທ່ານ ສົມຈິດ ທອງຄຳສຸກ, ຫົວໜ້າທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວປະຈຳສາຂາແຂວງຈຳປາສັກພ້ອມພະນັກງານກ່ຽວຂ້ອງອີກຫຼາຍທ່ານ.