ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ເຜືອກມີປະໂຫຍດຫລາຍກ່ວາທີ່ຄິດ

  • ຊ່ວຍບໍາລຸງສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງດີ.
  • ຊ່ວຍໃຫ້ກະດູກ ແລະ ແຂ້ວແຂງແຮງ.
  • ຊ່ວຍປ້ອງກັນພາວະແຂ້ວຜຸຜ່ອຍໄດ້ດີ ເນື່ອງຈາກມີສານຟູອໍໄດຣຢູ່ສູງ.
  • ຊ່ວຍບໍາລຸງກະເພາະອາຫານ ແລະໄຕໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
  • ຊ່ວຍໃຫ້ກະເພາະອາຫານສາມາດຍ່ອຍໄດ້ງ່າຍເໝາະກັບຜູ້ທີ່ມີປັນຫາການຍ່ອຍ.
  • ຊ່ວຍໃຫ້ບໍາລຸງລໍາໄສ້ໃຫ້ແຂງແຮງ.
  • ຊ່ວຍແກ້ປັນຫາຈາກພາວະຖອກທ້ອງ.

ວິທີນໍາໝາກເຜືອກມາກິນ.

  • ໃຫ້ນໍາໝາກເຜືອກສົດປະມານ 50 ກະຣາມມາຕົ້ມຮ່ວມກັບກະທຽມໃນປະມານ 50 ກະຣາມ ໃຫ້ລະອຽດໃຊ້ພອກຜິວໜັງຊ່ວຍແກ້ປັນຫາຜິວທີ່ເປັນໂຣກຮ້ອນໄດ້.
  • ໃຫ້ນໍາໝາກເຜືອກມາບົດປະສົມນ້ຳມັນງາ ໃຊ້ສໍາລັບທາເພື່ອແກ້ອາການປວດເມື່ອຍຕ່າງໆ ຂອງກະດູກ ແລະ ເສັ້ນເອັນ ຫຼື ບາດແຜຈາກແມງກັດຕອດ.
  • ໃຫ້ນໍາໝາກເຜືອກມາຕົ້ມລວມກັບເຂົ້າຢ່າງລະ 60 ກະຣາມໂດຍຕົ້ມຈົນເປື່ອຍເປັນໂຈກ ກິນເພື່ອບໍາລຸງຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງ.