ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ເພີ່ມຄວາມງາມໃຫ້ເສັ້ນຜົມດ້ວຍນໍ້າສົ້ມສາຍຊູ

ເພີ່ມຄວາມງາມໃຫ້ເສັ້ນຜົມດ້ວຍນໍ້າສົ້ມສາຍຊູ

ຫລັງການສະຜົມທຸກຄັ້ງ ໃຊ້ນໍ້າສົ້ມສາຍຊູ 1 ບ່ວງ ປະສົມກັບນໍ້າອຸ່ນ 3 ຈອກ ເທໃສ່ເສັ້ນຜົມ ແລ້ວໃຊ້ຫວີ ຫວີຜົມໃຫ້ທົ່ວ ລ້າງອອກດ້ວຍນໍ້າອຸ່ນ ແລ້ວໃຊ້ນໍ້າສົ້ມສາຍຊູລ້າງເສັ້ນຜົມເປັນນໍ້າສຸດທ້າຍ ນອກຈາກຈະເພີ່ມຄວາມເງົາງາມໃຫ້ເສັ້ນຜົມແລ້ວຍັງແກ້ປັນຫາຜົມພັນກັນໄດ້ອີກດ້ວຍ.