ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ເພື່ອຄວາມປອດໄພໃນການໃຊ້ລົດ-ໃຊ້ຖະໜົນ ໜັ່ນກວດກາສະພາບເຕັກນິກລົດຂອງຕົນ ໃຫ້ດີຢູ່ສະເໝີ

ເພື່ອຄວາມປອດໄພໃນການໃຊ້ລົດ-ໃຊ້ຖະໜົນ ໜັ່ນກວດກາສະພາບເຕັກນິກລົດຂອງຕົນ ໃຫ້ດີຢູ່ສະເໝີ

ໂດຍ:ວັນໄຊ ຕະວິນຍານ

ປະເທດລາວເຮົາ ມີສະຖິການເກີດອຸປະຕິເຫດນັບມື້ ນັບສູງຂື້ນ  ສະເພາະຢູ່ນະຄອນ

ຫຼວງວຽງຈັນໃນປີ 2000 ເກີດອຸປະຕິເຫດທັງໜົດ 1894 ລາຍ,ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ

1814 ຄົນ,ເສຍຊີວິດ 18 ຄົນ.ປີ 2001 ເກີດອຸປະຕິເຫດທັງໜົດ 2115 ລາຍ,ເພີ້ມຂື້ນ 221 ລາຍ,ມີຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ 2390 ຄົນ,ມີພາຫະນະເປ້ເພເສຍຫາຍ 3.350 ຄັນ,ຄິດເປັນມູນຄ່າການເສຍຫາຍ 3 ຕື້ກວ່າກີບ. ໃນປີ 2010 ເກີດ ອຸປະຕິເຫດ ທັງ

ໜົດ 1812 ລາຍ,ມີຜູ້ບາດເຈັບ 1240 ຄົນ,ເສຍຊີວິດ 225 ຄົນ,ພາຫະນະເປ້ເພ   1240 ຄັນ,ຄິດເປັນມູນຄ່າ 11 ຕື້ 700 ກວ່າລ້ານກີບ.ປີ 2011 ເກີດອຸປະຕິເຫດ 2034 ລາຍ,ບາດເຈັບ 1820 ຄົນ,ພາຫານະ ເປ້ເພເສຍຫາຍ 1442 ຄັນ,ເສຍຊີວິດ 206 ຄົນ.ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ 16 ຕື້ 300 ກວ່າລ້ານກີບ. ເວົ້າສະເພາະ 6 ເດືອນຂອງປີ 2012 ນີ້,ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເກີດອຸປະຕິເຫດ ທັງໜົດ 918 ລາຍບາດເຈັບ 700 ຄົນ,ເສຍຊີວິດ 98 ຄົນ,ມູນຄ່າການເສຍຫາຍທັງໜົດ 6 ຕື້ ກວ່າກີບ.

 ນຶ່ງໃນຈໍານວນສາເຫດຂອງການເກີດອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນຢູ່ປະເທດເຮົາ ແມ່ນຍ້ອນສະພາບເຕັກນິກລົດບໍ່ຮັບປະກັນ ປະມານ 30 ສ່ວນຮ້ອຍ ເຊັ່ນ:ລົດເກົ່າແກ່ຊຸດໂຊມ,ລົດປະກອບ ຂາດມາດຖານທາງດ້ານເຕັກນິກ ເຊັ່ນ:ຢາງຕີນລົດເສື່ອມຄຸນນະພາບ,ຄັນສົ່ງລູກໜາກໜົດອາຍຸການໃຊ້ງານ,ລະບົບຫ້າມລໍ້,ໄຟບອກທິດທາງບໍ່ຮັບປະ

ກັນ ແລະ ອື່ນໆ.

ສະນັ້ນ ເພື່ອຈໍາກັດ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງ ການຈໍາກັດອຸປະຕິເຫດໃຫ້ຫລຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ

ເຈົ້າຂອງລົດ ກ່ອນຈະນໍາໃຊ້ລົດ ໄປໃກ້ ແລະ ໄກ ຕ້ອງກວດກາເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນສໍາຄັນຂອງລົດຢ່າງເປັນປະຈໍາ,ເມື່ອສັງເກດເຫັນວ່າ: ພາຫານະຂອງຕົນຜິດປົກກະຕິ ກໍ່ຄວນຮີບຮ້ອນສ້ອມແປງ,ຖ້າບໍ່ທັນມີເງື່ອນໄຂ ຫຼື ບໍ່ມີຄວາມພ້ອມໃນການສ້ອມແປງພາຫານະຂອງຕົນກໍ ບໍ່ຄວນນໍາເອົາລົດຂອງທ່ານ ອອກແລ່ນຕາມທ້ອງຖະໜົນ. ສ່ວນຕໍາຫລວດຈາລາຈອນ ຕ້ອງເພີ້ມຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ສະພາບເຕັກນິກລົດທີ່ແລ່ນຕາມຖະໜົນ ເມື່ອເຫັນລົດຄັນໃດ ຜິດປົກກະຕິ ທາງດ້ານຮູບຮ່າງ,ເກົ່າແກ່ຊຸດໂຊມກໍ່ຕ້ອງຕັກເຕືອນສຶກສາອົບຮົມ.ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງເຂັ້ມງວດກວດຂັນ ໃນເວລາ ລົດແຕ່ລະຄັນ ໄປກວດກາສະພາບເຕັກນິກລົດປະຈໍາປີ ເພື່ອໃຫ້ສະພາບເຕັກນິກລົດ ໄດ້ມາດຕະຖານກວ່າເກົ່າ. ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງອອກມາດຕະການຕໍ່ລົດທີ່ດັດແປງ,ໂດຍສະເພາະລົດບັນທຸກທີ່ຕໍ່ເຕີມ ເພື່ອໃຫ້ບັນທຸກໄດ້ປະລິມານເພີ້ມຂື້ນ,ລົດຕຸກໆ,ຈໍາໂບ້ ແລະ ລົດນໍາເຂົ້າມືສອງຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ເກົ່າແກ່ຊຸດໂຊມ ທີ່ມີສະຖິຕິເກີດ ອຸປະຕິເຫດຫຼາຍກວ່າໝູ່.ຫຼືພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫາກມີລະບຽບການອື່ນໆທີ່ເໜາະສົມກວ່ານີ້ ກໍ່ຂໍໃຫ້ຮີບຮ້ອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ທັງໜົດເລົ່ານີ້ ກໍ່ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ຫລຸດຜ່ອນ ການສູນເສຍຊີວິດ, ຊັບສິນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມເດືອດຮ້ອນມາສູ່ສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ.