ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ເມືອງຄອບ ປະຕູໄປສູ່ດ່ານສາກົນ

ເມືອງຄອບ ປະຕູໄປສູ່ດ່ານສາກົນ

ໂດຍ: ວັນໄຊ ຕະວິນຍານ

ເມືອງຄອບ ເປັນເມືອງທາງທິດຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ ຫຼື ເອີ້ນວ່າເມືອງເໜືອສຸດຂອງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ນັບແຕ່ເທດສະບານແຂວງໄປຫາເທດສະບານເມືອງຄອບຕ້ອງຜ່ານເມືອງຫົງສາ ແລະ ເມືອງຊຽງຮ່ອນ ຊຶ່ງມີຄວາມຍາວທັງໜົດ 250 ກິໂລແມັດ.ນັບແຕ່ເທດສະບານເມືອງຄອບໄປຫາຊາຍແດນປະເທດໄທມີຄວາມຍາວ 18  ກິໂລແມັດ.ພື້ນຖານການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ.ເມື່ອເຂົ້າເຖິງເຂດເມືອງຄອບ ຕາມສອງຟາກທາງນອກຈາກເຫັນທໍາມະຊາດພູຜາສູງຊັນສະລັບສັບຊ້ອນຢ່າງສວຍງາມແລ້ວ ຍັງເຫັນການປູກພືດຕາມລະດູການຂອງຊາວກະສິກອນ ຫຼາຍກວ່າໜູ່ແມ່ນເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າ,ປູກສາລີ,ໜາກເດືອຍ,ຖົ່ວດິນ,ພືດລົ້ມລຸກ ແລະອື່ນໆ.ສົກ 2013 – 2014 ຜ່ານມາ,ທົ່ວເມືອງມີເນື້ອທີ່ນາທັງໜົດ 4 ພັນ 376 ກວ່າເຮັກຕ້າໃນນນີ້ ເນື້ອທີ່ນາແຊງ 185 ເຮັກຕ້າ,ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າເນີນສູງ 2 ພັນ 600ກວ່າເຮັກຕ້າເນື້ອທີ່ປູກສາລີ 4 ພັນ 300 ກວ່າເຮັກຕ້າ,ປູກໜາກເດືອຍ 3 ພັນ 700 ກວ່າເຮັກຕ້າຖົ່ວດິນ 6 ຮ້ອຍ 80 ກວ່າເຮັກຕ້າ.ປູກຕົ້ນຢາງພະລາ 86 ເຮັກຕ້າ,ໄມ້ສັກ 500 ກວ່າເຮັກຕ້າ,ເນື້ອທີ່ປູກໜາກສົ້ມຂຽວຫວານ, 120 ເຮັກຕ້າ ແລະ ໜາກຫລິ້ນຈີ່ 115 ເຮັກຕ້າ. ເພື່ອຫັນໄປສູ່ການຜະລິດແບບຢືນຍົງ.ໃນແຕ່ລະປີການຜະລິດກະສິກໍາຂອງປະຊາ

ຊົນມີທ່າຂະຫຍາຍຕົວດີຂື້ນເປັນລໍາດັບ ຍ້ອນນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການປູກແບບໃໝ່,ອຸປະກອນການຜະລິດທັນສະໄໝກວ່າເກົ່າ,ມີລະບົບຊົນລະປະທານທີ່ສາມາດສະໜອງນໍ້າເຂົ້າສູ່ທົ່ງນາໄດ້ທັງສອງລະດູ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດເຂົ້າກິນໄດ້ເກືອບ 1 ໜື່ນ7ພັນໂຕນ,ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນໄດ້ຜູ້ນຶ່ງ 600 ກວ່າ ກິໂລ,ພືດອຸດສະຫະກໍາໄດ້ 4 ໜື່ນ 3 ພັນກວ່າໂຕນ. ເສດຖະກິດຂອງເມືອງຄອບຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນລະດັບສະເລ່ຍ 9,2% ຕໍ່ປີ.ລວມຍອດລາຍຮັບທັງໜົດ 231 ຕື້ກີບ,ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໄດ້ເກືອບ 12 ລ້ານກີບ.ໃນປີ 2015 ນີ້,ເນື້ອທີ່ນາປີມີທັງໜົດເກືອບ16000 ເຮັກຕ້າ ຜົນຜະລິດປີນີ້ຄາດວ່າຈະໄດ້ 8700 ກວ່າໂຕນ,ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າເນີນສູງ 1 ໜື່ນ 1 ພັນເຮັກຕ້າ,ຄາດວ່າຜົນຜະລິດຈະໄດ້ 4600 ກວ່າໂຕນ,ເນື້ອທີ່ປູກສາລີ 2300 ກວ່າເຕັກຕ້າ,ໜາກເດືອຍ 9800 ກວ່າເຮັກຕ້າ,ຄາດວ່າຜົນຜະລິດຈະໄດ້1 ໜື່ນ 500 ກວ່າໂຕນ.ປັດຈຸບັນ,ເມືອງຄອບກໍາລັງພັດທະນາໂຄງລາງພື້ນຖານ ເປັນຕົ້ນ:ຍົກລະດັບເສັ້ນທາງພາຍໃນເມືອງ ແລະເສັ້ນທາງອອກສູ່ດ່ານສາກົນ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ຄາດວ່າໃນປີ 2016 ຈະໃຫ້ສໍາເລັດ.

ທ່ານ ພົມ ມິ່ງບຸບຜາ ເລຂາພັກເມືອງ ເຈົ້າເມືອງ ເມືອງຄອບ ແຂວງໄຊຍະບູລີກ່າວວ່າ:ເມື່ອການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງສໍາເລັດແລ້ວ ຈະເປັນເງື່ອນໄຂສະດວກຫລາຍດ້ານໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມພາຍໃນເມືອງ,ຈະເຮັດໃຫ້ເມືອງຄອບກາຍເປັນປະຕູໄປສູ່ດ່ານສາກົນ ການຂົນສົ່ງລໍາລຽງສິນຄ້າຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນ ແລະ ເມືອງໃກ້ຄ່ຽງຈະສະດວກສະບາຍຍິ່ງຂື້ນ ປະຊາຊົນຈະມີລາຍຮັບນັບມື້ນັບດີຂື້ນ. ເພື່ອຮອງຮັບກັບການພັດທະນາໃນອານາຄົດເມືອງຄອບໄດ້ກະກຽມຄວາມພ້ອມຫລາຍດ້ານໂດຍເລັ່ງໃສ່ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງກຸ່ມຜະລິດຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນ 25 ບ້ານ ມີ 44 ກຸ່ມໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງລັດ,ຂອງໂຄງການຕ່າງໆ ແລະ ທຶນຈາກທະນາຄານ,ຍົກລະດັບດ້ານວິຊາການ,ປັບປຸງດິນກະສິກໍາໃຫ້ມີປະສິດທິພາບເພື່ອໃຫ້ສາມາດປູກພືດໄດ້ຫລາຍຮອບວຽນ ເພື່ອເພີ້ມປະລິມານແລະ ຄຸນນະພາບຂອງພືດກະສິກໍາ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ໄປຄ່ຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ປັບປຸງ ຄຸ້ມຄອງບັນດາໂຮງຈັກໂຮງງານໃນຈໍານວນ 27 ແຫ່ງ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ 230 ກວ່າແຫ່ງ,ໃນນີ້ ຮ່ວມທັງໂຮງແຮມ ເຮືອນພັກ ຮ້ານອາຫານ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ເຂົ້າສູ່ລະບຽບໂດຍສະເພາະໂຮງງານສີເຂົ້າ,ໂຮງງານອົບແຫ້ງ ສາລີ ແລະແກະໜາກເດືອຍ.ສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດບາງຊະນິດໃຫ້ເປັນຟາມເພື່ອສະໜອງອາຫານໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນເມືອງ ທັງເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ.ໃນຫລາຍປີຜ່ານມານີ້,ຜົນຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ນອກຈາກຂາຍພາຍໃນເມືອງແລ້ວ ສ່ວນນຶ່ງຍັງສົ່ງໄປຂາຍຢູ່ແຂວງ ແລະສົ່ງໄປຂາຍຢູ່ໄທ ຊຶ່ງປີ 2014 ຜ່ານມາ,ມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນຄ້າທຸກຊະນິດພາຍໃນເມືອງໄດ້ເຖິງ16ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.ບັນຫາສໍາຄັນອີກອັນນຶ່ງແມ່ນ ຮັບປະກັນໃຫ້ເມືອງຄອບມີສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ,ມີຄວາມສະຫງົບປອດໄພຮອບດ້ານ ໄປຄ່ຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາຊົນນະບົດ ສ້າງກຸ່ມບ້ານໃຫ້ກາຍເປັນເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ,ສູ້ຊົນສ້າງເມືອງຄອບໃຫ້ເປັນເມືອງ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າຕິດພັນກັບອຸດສະຫະກໍາປຸ່ງແຕ່ງ ໄປພ້ອມກັບການສົ່ງເສີມການທ່ອງ

ທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການອອກດ່ານສາກົນ.

ຜົນສໍາເລັດໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາເມືອງຄອບ ແຂວງໄຊຍະບູລີທີ່ສ້າງມາໄດ້ທັງໜົດ ແມ່ນຍ້ອນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ,ຕິດພັນກັບການພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດ້ານ,ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ, ຂະະບວນຮັກຊາດ-ພັດທະນາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາມສ້າງ ແມ່ນຜົນງານການນໍາພາຂອງອົງຄະນະພັກ ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຄໍາສັ່ງຕ່າງໆຂອງພະນັກງານ ບວກກັບມູນເຊື້ອ ຄວາມສາມັກຄີເປັນປຶກແຜ່ນ ແລະ ຄວາມດຸໜັ່ນຂະຫຍັນພຽນຂອງປະຊາຊົນ.