ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ເມືອງວຽງຄໍາ ແຂວງວຽງຈັນ ຈະຜະລິດພືດລະດູແລ້ງທັງໝົດ 2.556ເຮັກຕາ ເພື່ອທົດແທນຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ

ເນື້ອທີ່ນາປີຢູ່ເມືອງວຽງຄໍາ ແຂວງວຽງຈັນປີນີ້ ມີທັງໝົດ 3.150ເຮັກຕາ, ຖືກນໍ້າຖ້ວມເສຍຫາຍ 450ເຮັກຕາ, ສ່ວນເນື້ອທີ່ປູກພືດລະດູຝົນມີ 600ເຮັກຕາ ຖືກນໍ້າຖ້ວມເສຍຫາຍ135ເຮັກຕາ.
ປະຈຸບັນການເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາປີສໍາເລັດແລ້ວ 80ກວ່າສ່ວນຮ້ອຍ , ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດທັງໝົດພາຍໃນເດືອນພະຈິກນີ້. ພ້ອມດຽວກັນໄດ້ລະດົມຊາວກະສິກອນເຮັດນາແຊງ ແລະປູກພືດລະດູແລ້ງໃຫ້ໄດ້ຫລາຍກວ່າປີຜ່ານມາ.
ທ່ານພອນແກ້ວ ຂຸນພົນ ເຈົ້າເມືອງ ເມືອງວຽງຄໍາ ແຂວງວຽງຈັນໃຫ້ສໍາພາດວ່າ ແຜນການຟື້ນຟູ ການຜະລິດນາແຊງໃນລະດູແລ້ງນີ້ໃຫ້ໄດ້ຫລາຍກວ່າປີຜ່ານມາ ເພື່ອທົດແທນຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ,
ປະຈຸບັນພວມສຸມໃສ່ສ້ອມແປງລະບົບຊົນລະປະທານ ເພື່ອສະໜອງນໍ້າໃຫ້ແກ່ການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ.
ປີຜ່ານມາເນື້ອທີ່ນາແຊງເມືອງວຽງຄໍາ ແຂວງວຽງຈັນມີທັງໝົດ 600ເຮັກຕາ, ສໍາລັບເນື້ອທີ່ປູກພືດ ລະດູແລ້ງວາງຄາດໝາຍໃຫ້ໄດ້ 2.556 ເຮັກຕາ, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມກຸ່ມຜະລິດຜັກສະອາດ
5ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາແບບຍືນຍົງຂອງແບນຊິກ ຫລື ອັອກສຟາມ ໃຫ້ຜະລິດໄດ້ຫລາຍກວ່າເກົ່າ.