ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ເມືອງໄຊເສດຖາ ມີໂຮງຮຽນ 14 ແຫ່ງໄດ້ຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖວ້ມ

ທົ່ວເມືອງໄຊເສດຖາ ແຂວງອັດຕະປື ມີໂຮງຮຽນຈຳນວນ 14 ແຫ່ງ. ທີ່ຖືກຜົນກະທົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ຈາກອິທິພົນຂອງພະຍຸໂພດຸນ ແລະພະຍຸດີເປຼຊັ້ນ ໃນວັນທີ 2-6 ກັນຍາ ທີ່ຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດດໍາເນີນການຮຽນການສອນໄດ້. ທ່ານ ບຸນຫົງ ແກ້ວໄຊຍະວົງ ຫົວຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ​ ເມືອງໄຊເສດຖາ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດໃນວັນທີ 10 ກັນຍາ ແລ້ວນີ້ວ່າ: ທົ່ວເມືອງໄຊເສດຖາ ແຂວງອັດຕະປື ມີໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນທັງໝົດ 45 ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນມີໂຮງຮຽນ 14 ແຫ່ງ, ທີ່ຖືກຜົນກະທົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະບໍ່ສາມາດດໍາເນີນການຮຽນການສອນຕາມກຳນົດເວລາຂອງການໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2019-2020.ໃນຈຳນວນໂຮງຮຽນ 14 ແຫ່ງທີ່ຖືກຜົນກະທົບນໍ້າຖ້ວມຄື: ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານນໍ້າຫຽງ, ບ້ານສະປວນເຫນືອ, ບ້ານສະປວນໄຕ້, ບ້ານປາກເປາະ, ບ້ານແກ້ງໄຊ, ບ້ານສະແຄະເຫນືອ, ບ້ານ ສະແຄະໄຕ້, ບ້ານຮະລາງ, ບ້ານຫາດສະຕີ, ບ້ານທ່າລານ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານບ້ານຫາດສະຕີ,ໂຮງຮຽນອະນຸບານບ້ານສະແຄະເຫນືອ,ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ບ້ານທ່າລານ ແລະ ໂຮງຮຽນ ມສ ສະປວນ. ສຳລັບຊັບສິນທີ່ເສຍຫາຍ ຕາມຕົວເລກການລາຍງານໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຈາກຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບໄພພິບັດ ຂອງຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ແລະ ຫົວໜ້າໝວດໂຮງຮຽນ ມີ ປື້ມແບບຮຽນ, ໂຕະຄູ ແລະໂຕະນັກຮຽນ, ຕັ່ງຄູ, ຕູ້ໃສ່ເອກະສານ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມສຳລັບໂຮງຮຽນ 14 ແຫ່ງຖືກນຳຖ້ວມນີ້ ກໍ່ຍັງບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນໄດ້ ເນື່ອງຈາກຍັງມີຄາບຂີ້ຕົມເປິະເປື້ອນຢູ່, ທ່ານ ບຸນຫົງ ແກ້ວໄຊຍະວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ປັດຈຸບັນນີ້ ທາງຫ້ອງການສຶກສາເມືອງ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານຫ້ອງການສຶກສາ ເມືອງ ລົງສົມທົບກັບໂຮງຮຽນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງບ້ານ ເພື່ອອະນາໄມ ທຳຄວາມສະອາດ ໂຕະ-ຕັ້ງ, ອາຄານ-ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນໂຮງຮຽນໃຫ້ສະອາດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດດຳເນີນການຮຽນ-ການສອນໄດ້ ພາຍຫລັງດີນແຫ້ງ ແລະ ຖ້າສະພາບດີນຟ້າອາກາດ ເອື້ອອຳນວຍ ຄາດວ່າ ຈະສາມາດດຳເນີນການຮຽນ-ການສອນໄດ້ ໃນ 2 ອາທິດຕໍ່ໜ້າ, ສ່ວນໂຮງຮຽນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແມ່ນ ໄດ້ດຳເນີນ ການຮຽນ-ການສອນເປັນປົກກະຕິ ຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ.

ຂ່າວຈາກ: ແຂວງ ອັດຕະປື
ວັດທະນາ ຫຼວງອາໄພ.