ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ແຂວງຈຳປາສັກ

ໝູ່ບ້ານຊົນເຜົ່າ ແຂວງ ຈຳປາສັກ

ການເດີນທາງ: ອອກຈາກຕົວເມືອງ ປາກເຊ ປະມານ 40 ກິໂລແມັດ ຂັບລົດໄປຕາມເສັ້ນທາງເລກ 13 ຈະຜ່ານທາງແຍຫໄປຄອນພະເພັງຈຸດຫຼັກ ກມ.ທີ 8 (ບໍ່ຕ້ອງລ້ຽວ) ຂັບໄປສື່ໆຕາມຫຼັກ ກມ.ທີ 21 ໃຫ້ລ້ຽວຊ້າຍມືໄປອີກ 3 ກມ. ກໍ່ຈະເຖິງບໍລິເວນອຸກທະຍານບາຈຽງ ນ້ຳຕົກຕາດຜາສ້ວມ

2-5 4-11 85-2 145-4

 

ອ່ານຕໍ່>>>ແຂວງຈຳປາສັກ