ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ແຂວງຊຽງຂວາງ

ນ້ຳຕົກຕາດຄะ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ຢູ່ລະຫວ່າງເສັ້ນທາງໂພນສະຫວັນຫາ ເມືອງໜອງແຮດ 99 ກິໂລແມັດ, ແລະ ຈາກທາງເລກ 7 ເຂົ້າໄປປະມານ 5 ກິໂລແມັດ, ທ່ານສາມາດພົບເຫັນຕາດຄະ ທີ່ເປັນຕາດທຳມະຊາດ ມີຄວາມສວຍງາມເປັນຢ່າງຍິ່ງ. ພາຍໃນຕາດ ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຂັ້ນ. ໃນນັ້ນ ຂັ້ນສຸດທ້າຍມີຄວາມສູງປະມານ40-50 ແມັດ. ແຕ່ລະຂັ້ນ ມີຄວາມສວຍງາມ ແລະ ສາມາດຍ່າງໄດ້ແຕ່ລຸ່ມຂຶ້ນເທິງ. ຄວາມກ້ວາງຂອງຕາດ ປະມານ 40-50 ແມັດ. ພາຍໃນຕາດ ແລະ ອ້ອມຂ້າງ ປະກອບດ້ວຍຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ທີ່ອຸດົມສົມບູນ. ຕາດຄະ ມີນ້ຳໄຫຼຕະຫຼອດປີ ເປັນນ້ຳທີ່ເກີດຈາກຮູຜາ.

tk2-696x522tk1

ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງນີ້ ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດສັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຄືນໃໝ່, ສ້າງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັນ ເຮັດໃຫ້ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງນີ້ ຄືກັບວ່າບໍ່ເດີນທາງໄກປານໃດ ແລະ ສ້າງສິ່ງຮອງຮັບຕ່າງໆ ໄວ້ຄອຍບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ມາທ່ຽວຊົມ.

 

ອ່ານຕໍ່>>>ແຂວງຊຽງຂວາງ