ຊຸດຝຶກອົບຮົມການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະຫນາດກາງ SME ໃຫ້ພະນັກງານພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ – ການຄ້າ ແລະ ພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໄດ້ເປີດຂື້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 17 ທັນວາ 2019. ຢູ່ທີຫ້ອງປະຊຸມພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ທະນຸຄຳ ປິດຈະວົງ ຫົວຫນ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ທ່ານ ນາງ ລັດທະນາ ດວງບຸບຜາ ຮອງຫົວຫນ້າກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະຫນາດກາງ SME, ຜູ້ອຳນວຍການກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະຫນາດກາງ SME ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ – ການຄ້າ, ມີນັກວິທະຍາກອນຈາກກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ມີນັກສຳມະນາກອນຈາກ ພະແນກ ແລະ ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 7 ເມືອງ, ພະແນກການອ້ອມຂ້າງພາຍໃນແຂວງ.

ໃນກອງປະຊຸມ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການຜ່ານ ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະຫນາດກາງ SME ຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ; ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະຫນາດກາງ SME ຢູ່ ສປປ ລາວ; ພ້ອມທັງຮຽນຮູ້ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຂື້ນທະບຽນ ວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະຫນາດກາງ SME, ການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖີງຕະຫຼາດ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ການໃຫ້ຄຳເນະນຳເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອການພັດທະນາທຸລະກິດ ວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະຫນາດກາງ SME ແລະ ແລກປຽ່ນຄໍາຄິດເຫັນເຊີງກັນ ແລະ ກັນ.
ເຊີງຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ໂດຍແມ່ນການສະນັບສະໜູນຂອງກອງທືນໂລກ ແລະ ຈະໄດ້ດຳເນີນຈົນຮອດຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 18 ທັນວາ ຈຶງຈະສຳເລັດ ໂດຍນັກສໍຳມະນາກອນຍັງຈະໄດ້ຮຍນຮູ້ກ່ຍວກັບການປັບປຸງຜະລິດຕະພາບຂອງ ວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະຫນາດກາງ SME, ການຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຊີ, ການເຂົ້າເຖິງແຫຼງທືນ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງກອງທືນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະຫນາດກາງ SME.

ຂ່າວ: ສົມຄິດ ແກ້ວນວນລາ (ແຂວງຜົ້ງສາລີ)

Loading...