ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແຕ່ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ຫານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີລວງຍາວທັງໝົດ 409 ກິໂລແມັດ, ໃນນີ້ຜ່ານແຂວງຫລວງນໍ້າທາ 17 ກິໂລແມັດ, ປະກອບມີ 2 ສະຖານີຄື: ສະຖານີບໍ່ເຕ່ນ ເປັນສະຖານີໂດຍສານ ແລະສະຖານີນາເຕີຍ ເປັນສະຖານີຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ ສາມາດຊົດເຊີຍໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການແລ້ວ74 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະອີກ 36ສ່ວນຮ້ອຍຈະປະຕິບັດໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນປີ 2021.
ທ່ານທອງແດງ ສິດທິສົນ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຫົວໜ້າຄະນະໄກ່ເກ່ຍ ແລະເບີກຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ ຜົນກະທົບໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄລຍະຜ່ານແຂວງຫລວງນໍ້າທາໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ເຖິງຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກໍ່ສ້າງໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນວ່າ: ປະຈຸບັນແຂວງຫລວງ ນໍ້າທາ ສາມາດມອບພື້ນທີ່ໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາ ດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງ ແລວທາງໄດ້ທັງໝົດແລ້ວ ຍັງເຫລືອແຕ່ເຂດທີ່ຈະສ້າງສະຖານີເທົ່ານັ້ນ, ຍ້ອນຄະນະຮັບຜິດຊອບພາກສ່ວນຕ່າງໆສາມາດແກ້ໄຂໄກ່ເກ່ຍຜົນກະທົບ ແລະ ເບີກຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍສິ່ງກີດຂວາງແລ້ວ 3 ບ້ານ ຄື: ບ້ານ ບໍ່ເຕ່ນ, ບ້ານ ບໍ່ປຽດ ແລະ ບ້ານ ຕີນຕົກ, ສ່ວນບ້ານນາເຕີຍ ເຊິ່ງເປັນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍໝູ່ ຍ້ອນຢູ່ຈຸດກໍ່ສ້າງສະຖານີໃຫຍ່ ກວມເອົາເນື້ອທີ່ເຖີງ 80 ເຮັກຕາ ເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ 191 ຄອບຄົວ, ແຕ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ເບີກຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈຳນວນໜຶ່ງແລ້ວ ເປັນຕົ້ນ: ສິ່ງປຸກສ້າງ.​ດິນສວນ, ດິນນາ, ຜົນລະປູກ ແລະ ອື່ນໆ. ສ່ວນສິ່ງປຸກສ້າງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເບີກຈ່າຍ ເພາະໂຄງການມີແຜນຈະຈັດສັນທີ່ຢູ່ໃໝ່ໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢູ່ຂອບເຂດພື້ນທີ່ສະຖານີ ໂດຍຈະນຳໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກລັດຖະບານຈີນ ຈຳນວນ 325 ຕື້່ກີບ ເພື່ອຈັດສັນບ້ານໃໝ່ ຈຳນວນ 4 ບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ.
ທ່ານທອງແດງ ສິດທິສົນ ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ ປະຈຸບັນໄດ້ເບີກຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການແລ້ວທັງໝົດ 7ງວດ ຈໍານວນ 131ຕື້ 916ລ້ານກີບ ມີ218 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 74% ຂອງມູນຄ່າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທັ້ງໝົດຈຳນວນ 321 ຄອບຄົວ ໃນມູນຄ່າທັງໝົດ 179 ຕື້ກີບ; ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ກໍ່ສ້າງ ສາລາເຢັນ ແລະ ສີ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆຢູ່ ປ່າຊ້າ ບ້ານນາເຕີຍແຫ່ງໃໝ່ ພ້ອມທັງເຮັດ ພິທີທາງສາສະໜາໃນການຍົກຍາຍປ່າຊ້າແຫ່ງເກົ່າ.
ປະຈຸບັນຄະນະຮັບຜິດຊອບກໍາລັງຂຶ້ນກະກຽມ ເບີກຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ງວດທີ 8 ຈໍານວນ 46 ຕື້ກີບ ເຊິ່ງຢູ່ໃນເຂດຂອງສະຖານທີ່ຈະສ້າງສະຖານີລົດໄຟ 2 ແຫ່ງ  ເພື່ອສ້າງອາຄານຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ທາງເຂົ້າຫາ ສະຖານີ ນາເຕີຍ ໃຫ້ສຳເລັດໃນທ້າຍປີ 2021.

Loading...