ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ

ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ເປັນອີກແຂວງໜື່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອຂອງປະເທດລາວ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາເປັນແຂວງນ້ອຍຊື່ງມີປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າອາໄສຢູ່ປະມານ 2 ແສນຄົນ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ຊີວະນາໆພັນທີ່ອຸດົມສົມບູນໂດຍສະເພາະເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າຫ້າ ແລະ ເປັນແຂວງທໍາອິດທີ່ນຳຕົ້ນຢາງພາລາມາປູກໃນປະເທດລາວ ເຊີ່ງເປັນແຮງຂັບເຄື່ອນຫຼັກທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງແຂວງຂະຫຍາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເໝືອນດັ່ງຄໍາຂວັນຂອງແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ທີ່ວ່າ “ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ພະທາດໃຫຍ່ຊຽງເປງ ຊາບຊື້ງກັບວັດທະນະທຳຫຼາຍເຜົ່າ ເຂົ້າຊອຍແຊບເມືອງສີງ ລີງລາຍແພໄໝມອນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ທ່ຽວປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າຫ້າ ເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດພິເສດບໍ່ແຕນແດນຄໍາ ຮ່ວມເຕັ້ນແຊນໍາສາວໄຕດຳງາມແທ້ລະກຳ”  ແລະ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາຍັງມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວອີກຫຼາກຫຼາຍສະຖານທີ່ ທີ່ສໍາຄັນບໍ່ວ່າຈະເປັນ  ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າຫ້າ, ພະທາດຫຼວງນໍ້າທາ, ພະທາດປູມປຸກ, ພະທາດຫຼວງຊຽງຕືງ, ຫໍວາງສະແດງເມືອງສີງ, ຖໍ້ານາງແອງ ຫຼື ຖໍ້າເກົາເລົາ ແລະ ອີກຫຼາຍສະຖານທີ່

ອ່ານຕໍ່>>>ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ