ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ແຂວງຫລວງພະບາງ

ຫລວງພະບາງ ເປັນແຂວງ ທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍພູຜາປ່າດົງ ແລະ ແມ່ນ້ຳລຳເຊ ຫລາຍສາຍ ອັນເຮັດໃຫ້ແຂວງ ມີທຳມະຊາດທີ່ງົດງາມ ເຊັ່ນ : ຖ້ຳຜາ ແລະ ນ້ຳຕົກຕາດ ຫລາຍແຫ່ງ. ມີບູຮານສະຖານ ແລະ ວັດວາອາຣາມເກົ່າແກ່ຫລາຍຮ້ອຍປີເຊັ່ນ : ວັດວິຊຸນ, ວັດຊຽງທອງ, ວັດມະໂນລົມ, ວັດແສນ ແລະ ອື່ນໆ . ການຂຸດພົບເຕົາເຜົາ ແລະ ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ທີ່ບ້ານຊ່າງໄຫ ແລະ ເຄື່ອງສັງຄະໂລກ (ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາເຄືອບນ້ຳຢາ ແລະ ແຕ້ມດອກດວງໃສ່ ) ຢູ່ຫລາຍແຫ່ງໃນ ແຂວງຫລວງພະບາງ ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ແຂວງຫລວງພະບາງເປັນແຫລ່ງຜະລິດທີ່ສຳຄັນ ບ່ອນໜຶ່ງໃນພາກພື້ນນີ້.

ສະເໜ່ອັນໜຶ່ງ ຂອງ ຫລວງພະບາງ ແມ່ນເຮືອນກໍ່ດ້ວຍດິນຈີ່, ປະຊາຊົນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ຍັງມີການ ຂັບລຳ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງຕົນເອງເຊັ່ນ : ທຳນອງອ່ານໜັງສືຜູກ , ຂັບທຸ້ມ , ຂັບສະຫລາມສາມສ້າວ , ຂັບເຈີ່ມເອີຍ , ຂັບເຕີມລ່ອງໂຕກ , ຂັບລື້ ແລະ ຂັບມົ້ງ . ການຫັດຖະກຳເຊັ່ນ :ການຕຳຜ້າທໍ່ໄໝ , ຊ່າງ ຕີເງິນ ຕີຄຳ ເຮັດໂອ, ເຮັດງ້າວ, ດາບ, ຂັນໝາກນ້ຳກ້ຽງ, ຊຶ່ງຊາວຫລວງພະບາງຍັງສືບທອດກັນມາຈົນເຖິງປະຈຸບັນ.

ອາຫານທີ່ມີຊື່ສຽງກໍຄື : ເອາະຫລາມ, ແຈ່ວບອງໜັງ, ໄຄແຜ່ນ, ນ້ຳປູ, ນ້ຳຜັກ, ສົ້ມໄຂ່… ຍ້ອນວ່າ ມີແມ່ນ້ຳລຳເຊຫລາຍ ຊາວຫລວງພະບາງຈິ່ງມີຊີວິດຕິດພັນກັບແມ່ນ້ຳລຳເຊ , ຮູ້ທຳມາຫາກິນກັບແມ່ນ້ຳ.