ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ແຂວງອັດຕະປື

ວັດທາດຈຸນລະມະນີ (ແຂວງອັດຕະປື) ສະຖານທີ່ ເກັບຮັກສາທາດອັດຖິ ຂອງພະເຈົ້າໄຊຍະເສດຖາທິລາດ

21-1-696x464 379-1 479-2 20116

ໜອງຟ້າ

bn db1

ໜອງຟ້າ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານວັງຕັດ, ເມືອງສານໄຊ,ແຂວງອັດຕາປຶ ເຊີ່ງຫ່າງຈາກຕົວເມືອງ ສາມັກຄີໄຊປະມານ 178 ກີໂລແມັດ, ໜອງຟ້າມີຄວາມກວ້າງແມ່ນ 1 ກິໂລແມັດມົນທົນ , ຢູ່ສູງຈາກລະດັບນໍ້າທະເລ 1200-1500 ແມັດ.

ອິງຕາມຂໍ້ມູນຄົ້ນຄົ້ວາທາງທໍລະນີສາດໃນປີ 1930 ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ ແລະ ສັນນິຖານວ່າ ໜອງຟ້ານີ້ເກີດມາຈາກພູໄຟເກົ່າທີ່ລະເບີດມາຫຼາຍຮ້ອຍ ຫຼື ເປັນພັນໆ ປີ ເຊີ່ງບົດຄົ້ນຄ້ວາດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນຂອງ Mr Came & Mr Dap Lay ນັກທໍລະນີສາດຊາວຝຣັ່ງ.

ນ້ຳຕົກຕາດສະໝອງພາກ

%e0%ba%95%e0%ba%b2%e0%ba%94%e0%ba%aa%e0%ba%b0%e0%ba%ab%e0%ba%99%e0%ba%ad%e0%ba%87%e0%ba%9e%e0%ba%b2%e0%ba%81

ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຕໍາໝາຍຢອດ ເມືອງສະໜາມໄຊ ຫ່າງຈາກເມືອງສາມັກຄີໄຊ ປະມານ 56 ກິໂລແມັດ. ເກີດຈາກຫ້ວຍສະໝອງ ໄຫຼຕົກໃສ່ເຊປຽນ, ມີຄວາມສູງປະມານ 10 ແມັດ ແລະ ກວ້າງປະມານ 30 ແມັດ, ເປັນສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນທີ່ສວຍງາມ ແບບທຳມະຊາດ, ເດີນທາງເຂົ້າໄປເຖິງ ຕາມເສັ້ນທາງ 18 ອາ (ທາງດິນແດງ).

ອ່ານຕໍ່>>>ແຂວງອັດຕະປື