ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຍຸບກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ວສຊ) ອີງຕາມກົດໝາຍປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການສັບຊ້ອນພະນັກງານຂອງລັດຖະບານ ແລະ ໜັງສືສະເໜີຂອງພະແນກພາຍໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ດັ່ງນັ້ນມາໃນວັນທີ 9 ມິຖຸນາ 2021 ທີ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງອຸດົມໄຊ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດພິທີມອບໂອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກ ງານລັດຖະກອນຂອງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງອຸດົມໄຊ ໄປຂຶ້ນກັບພະແນກການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມຈິດ ປັນຍາສັກ ຮອງເຈົ້າແຂວງອຸດົມໄຊ ມີຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການ ແລະ ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ; ຈຸດປະສົງກໍເພື່ອສັບຊ້ອນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໄປຕາມສາຍງານວິຊາສະເພາະເຊັ່ນ: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສັບຊ້ອນພະນັກງານລັດຖະກອນ ຈາກການມອບໂອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານລັດຖະກອນຂອງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງອຸດົມໄຊ ຂຶ້ນກັບພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ຈຳນວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ, ຕົກລົງສັບຊ້ອນພະນັກງານລັດຖະກອນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ, ຕົກລົງສັບຊ້ອນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຈໍານວນ 7 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ, ຂະແໜງບໍລິຫານ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ລວມທັງໝົດ 10 ທ່ານ ຈາກພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄປຂຶ້ນກັບພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ຕົກລົງສັບຊ້ອນພະນັກງານ 1 ທ່ານ ໄປຂຶ້ນກັບພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ອີກຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 3 ທ່ານ ໄປຂຶ້ນກັບພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຊຶ່ງບັນດາຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ, ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ສົມຈິດ ປັນຍາສັກ ຍັງໄດ້ເນັ້ນໃນຫຼາຍບັນຫາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາການສັບຊ້ອນ ຍົກຍ້າຍແມ່ນເປັນໄປຕາມກົດເກນຂອງລະບົບການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ຊຶ່ງເປັນໄປຕາມການຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າວຽກໃນປັດຈຸບັນ, ດັ່ງນັ້ນຫາກວ່າບຸກຄົນໃດຫາກຖືກສັບຊ້ອນໄປຢູ່ພະແນກການໃດ ກໍໃຫ້ຖືວຽກງານັ້ນສຳຄັນ ເພາະວ່າຈະຢູ່ໃສ ກໍແມ່ນເຮັດໜ້າທີ່ຮັບໃຊ້ພັກ- ລັດອັນດຽວກັນ.
(ຂ່າວ-ພາບ: ແສງອາທິດ )
Loading...