ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2021 ທີ່ຫ້ອງວ່າການແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອລາຍງານສະພາບຜົນກະທົບ, ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ແຜນຄວາມຕ້ອງການຮີບດ່ວນໃນການວາງແຜນຟື້ນຟູຫຼັງໄພນໍ້າຖ້ວມ, ເຂົ້າຮ່ວມມີ ທ່ານ ເພັດພິໄຊ ສູນວິໄລ ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ປະທານຄະນະຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ, ມີທີມງານລົງສໍາຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຜົນເສຍຫາຍໄພນໍ້າຖ້ວມຈາກສູນກາງ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະທີມງານລົງສໍາຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຜົນເສຍຫາຍໄພນໍ້າຖ້ວມຈາກສູນກາງ ໄດ້ລາຍງານສະພາບຜົນກະທົບ, ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ແຜນຄວາມຕ້ອງການຮີບດ່ວນໃນການວາງແຜນຟື້ນຟູຫຼັງໄພນໍ້າຖ້ວມໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ຜ່ານການລົງຕົວຈິງເຫັນວ່າ: ນໍ້າຖ້ວມຄັ້ງນີ້ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສ, ເຮືອນ, ວັດຖຸສິ່ງຂອງອື່ນໆ, ເນື້ອທີ່ທໍາການຜະລິດ, ສັດລ້ຽງ, ໂຮງຮຽນ, ຊົນລະປະທານ, ລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ເສັ້ນທາງ, ຂົວ ແລະ ລະບົບໄຟຟ້າ-ນໍ້າປະປາ ຖືກເສຍຫາຍຢູ່ 10 ເມືອງ, ລວມມູນຄ່າເສຍຫາຍທັງໝົດ 172 ຕື້ກວ່າກີບ, ໃນນັ້ນ: ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍກວ່າໝູ່, ສໍາລັບແຜນຄວາມຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຟື້ນຟູຕໍ່ຜົນເສຍຫາຍຕ່າງໆທີ່ກ່າວມານັ້ນໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການທຶນ 72 ຕື້ກວ່າກີບ, ໃນນັ້ນ: ແຜນໄລຍະສັ້ນຕ້ອງການທຶນ 40,45 ຕື້ກວ່າກີບ, ໃນນີ້ມີ: ວຽກງານສົງເຄາະ 5 ຕື້ກວ່າກີບ, ວຽກງານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 19 ຕື້ກວ່າກີບ, ວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 4,92 ຕື້ກວ່າກີບ, ວຽກງານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 8,71 ຕື້ກວ່າກີບ, ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ 1,29 ຕື້ກວ່າກີບ, ວຽກງານສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 1 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ວຽກງານສະຫະພັນແມ່ຍິງ 300 ລ້ານກີບ, ແຜນຟື້ນຟູໄລຍະຍາວຕ້ອງການທຶນ 31,91 ຕື້ກວ່າກີບ, ໃນນີ້ມີ: ວຽກງານສົງເຄາະ 1,9 ຕື້ກີບ, ວຽກງານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 4,73 ຕື້ກີບ, ວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 691 ລ້ານກວ່າກີບ, ວຽກງານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 24 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ວຽກງານສະຫະພັນແມ່ຍິງ 500 ລ້ານກີບ, ຈາກນັ້ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນໄດ້ພັດປ່ຽນກັນປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເນື້ອໃນ ແລະ ຂໍ້ມູນຕົວເລກຕ່າງໆສົມບູນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຈິງ, ຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ທ່ານ ເພັດພິໄຊ ສູນວິໄລ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ກໍ່ໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ທີມງານຈາກສູນກາງທີ່ໄດ້ສະລະເວລາ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈສູງ ລົງຊ່ວຍແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໃນການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ, ຈົນສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ ແລະ ວາງແຜນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນເພື່ອຟື້ນຟູຜົນເສຍຫາຍຕ່າງໆລວມທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ.

ຂ່າວ-ພາບ: ອຸ່ນເຮືອນ ໂພທິລັກ

Loading...