ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ແຈ້ງການເລື່ອນການຈັດງານມະຫາກໍາກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ XI ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-30 ທັນວາ 2019 ອອກໄປຈັດໃນວັນທີ 22 ມີນາ – 1 ເມສາ 2020

ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 388/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 6 ມີນາ 2019 ວ່າດ້ວຍການໃຫ້ເລື່ອນການຈັດງານມະຫາກໍາກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ XI ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-30 ທັນວາ 2019 ອອກໄປຈັດໃນວັນທີ 22 ມີນາ – 1 ເມສາ 2020, ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບອາກາດຕົວຈິງຂອງແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ເພາະຖ້າຈັດໃສ່ເດືອນ ທັນວາ 2019 ແມ່ນສະພາບອາກາດໜາວໂພດ ແລະ ອັນສໍາຄັນແມ່ນເພື່ອເປັນການສ້າງຂະບວນການຕ້ອນຮັບວັນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດໃນປີ 2020. ນີ້ຖືເປັນຄັ້ງທີ 2 ແລ້ວທີ່ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລື່ອນການຈັດງານມະຫາກໍາກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ XI ທີ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ອອກໄປ ຫລັງຈາກທີ່ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 1525/ຫສນຍ.ກລຂ, ລົງວັນທີ 14 ກັນຍາ 2018 ວ່າດ້ວຍການໃຫ້ເລື່ອນ ງານມະຫາກໍາກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ XI ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໃນວັນທີ 11-21 ພະຈິກ 2018 ໃຫ້ໄປຈັດໃສ່ໃນວັນທີ 11 -21 ພະຈິກ 2019 ເນື່ອງຈາກໃນປີ 2018, ຫລາຍທ້ອງຖິ່ນໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມຢ່າງໜັກໜ່ວງ.
ທ່ານ ທອງຜີວ ສີປັນຍາ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານອອກແຈ້ງການເລື່ອນຈັດງານມະຫາກໍາກິລາແຫ່ງ ຊາດ ຄັ້ງທີ XI ທີ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ອອກໄປເປັນຄັ້ງທີ 2 ນັ້ນ,
ນອກຈາກບັນຫາເລື່ອງສະພາບອາກາດຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໃນເດືອນທັນວາຂອງທຸກປີທີ່ໜາວເກີນໄປ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການຈັດ ແລະ ການແຂ່ງຂັນກິລາແຕ່ລະປະເພດ.
ອີກບັນຫາໜຶ່ງແມ່ນຍ້ອນໃນລະ ຫວ່າງວັນທີ 30 ພະຈິກ – 11 ທັນວາ 2019 ລາວເຮົາຕ້ອງສົ່ງນັກກິລາເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນໃນງານມະຫາກໍາກິລາຊີເກມ ຄັ້ງທີ 30 ທີ່ປະເທດຟິລິບປິນ ເປັນເຈົ້າພາບ ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານຫລາຍສົມຄວນໃນການຈັດສົ່ງ ນັກກິລາເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນີ້ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານມີງົບປະມານຈໍາກັດໃນການຈັດງານມະຫາກໍາກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ XI ໃນວັນທີ 21-30 ທັນວາ 2019. ຈາກທັງສອງເຫດຜົນນີ້ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ອອກແຈ້ງການເລື່ອນ ຈັດງານມະຫາກໍາ ກິລາແຫ່ງຊາດຄັ້ງນີ້ອອກໄປເປັນວັນທີ 22 ມີນາ – 1 ເມສາ 2020.
ທ່ານຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຢັ້ງຢືນຕື່ມວ່າ: ການເລື່ອນຈັດງານມະຫາກໍາກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ XI ຂອງລັດຖະບານໃນຄັ້ງນີ້ ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບການກະກຽມພື້ນຖານໂຄງລ່າງເພື່ອຮອງຮັບງານມະຫາກໍາກິລາຄັ້ງນີ້ຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ ແຕ່ຢ່າງໃດ, ເພາະມາຮອດປັດຈຸບັນ, ການກະກຽມສະໜາມແຂ່ງຂັນກິລາປະເພດຕ່າງໆສໍາເລັດເກືອບໝົດແລ້ວ, ສ່ວນສະໜາມກິລາທີ່ຈະໃຊ້ໃນພິທີເປີດ-ປິດການແຂ່ງຂັນທີ່ກໍ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ແມ່ນສໍາເລັດ ແລ້ວຫລາຍກ່ວາ 90% .

 

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເຖີງວ່າລັດຖະບານໄດ້ປະກາດເລື່ອນການຈັດງານມະຫາກໍາກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ XI ທີ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ມາແລ້ວ 2 ຄັ້ງ ແຕ່ຈຳນວນປະເພດກິລາ ທີ່ຈະແຂ່ງຂັນກັນ ຍັງແມ່ນ 28 ປະເພດຄືເກົ່າ.
ຂ່າວ: ບຸນຕຽງ ຈັນທະວົງ