ການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະຊິງຂັນທ່ານເຈົ້າແຂວງໆຫລວງພະບາງໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ມີການແຂ່ງຂັນຢູ່ເດີ່ນກິລາຂອງແຂວງ, ບ້ານນາຫລວງ, ນະຄອນຫລວງພະບາງ, ໂດຍເປັນການລົງແຂ່ງຂັນໃນນັດສຸດທ້າຍຂອງບາງທິມ ໃນຮອບທີ 1 ຂອງສາຍ ກໍ; ສ່ວນສາຍ ຂໍ ແມ່ນໄດ້ສຳເລັດຮອບທີ 1 ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍໄປແລ້ວ.

ການແຂ່ງຂັນໄດ້ມີຂື້ນໃນວັນທີ່ 29 ມັງກອນໂດຍມີການແຂ່ງຂັນ 2 ຄູ່; ຄູ່ທີ່ 1 ແມ່ນທະນາຄານແຂວງຫລວງພະບາງ (ຮອງແຊ້ມເກົ່າ) ພົບກັບ ໂລດວູດ; ຜົົນປະກົດວ່າ ທະນາຄານແຂວງຫລວງພະບາງຊະນະ 12 ປະຕູຕໍ່ 0; ຄູ່ທີ່ 2 ນອກກອບ (ແຊ້ມເກົ່າ) ພົບກັບ LPG; ຜົນປະກົດວ່າ ນອກກອບ ຊະນະ 7 ປະຕູຕໍ່ 1, ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ທະນາຄານແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ນອກກອບ ສາມາດຜ່ານທະລຸເຂົ້າໄປຮອບຮອງຊະນະເລີດໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນແລ້ວ, ເຖິງແມ່ນວ່າບາງທີມຈະຍັງຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ແຂ່ງຂັນອີກໃຫ້ຄົບຮອບທີ 1 ໃນທ້າຍອາທິດນີ້.
ສະຫລຸບຕາຕະລາງຄະແນນຮອບທີ 1 ຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການສາຍ ກໍ, ອັນດັບທີ່ 1 ມີ 2 ທິມຄື: ນອກກອບ ລົງແຂ່ງ 3 ນັດ ຊະນະ 3 ນັດ ມີ 9 ຄະແນນເຕັມ, ແລະ ທະນາຄານແຂວງຫຼວງພະບາງ ລົງແຂ່ງຄົບ 4 ນັດ ຊະນະ 3 ນັດ ເສຍ 1 ນັດ ມີ 9 ຄະແນນເຊັນດຽວກັນ, ສ່ວນອັນດັບທີ 3 LPG ລົງແຂ່ງ 3 ນັດ ຊະນະ 1 ນັດ ເສຍ 2 ນັດ ມີ 3 ຄະແນນ, ອັນດັບທີ່ 4 ໂລດວູດ ລົງແຂ່ງ 3 ນັດ ເສຍ 3 ນັດ ຍັງບໍ່ມີຄະແນນ ເຊັ່ນດຽວກັບ ພະຍາອີນຊີ ລົງແຂ່ງ 3 ນັດ ເສຍທັງ 3 ນັດ ຍັງບໍ່ມີຄະແນນ.

ສໍາລັບການແຂ່ງຂັນໃນອາທິດນີ້ ຈະເປັນການສືບຕໍ່ການແຂ່ງຂັນນັດສຸດທ້າຍຂອງສາຍ ກໍ ໃນວັນທີ່ 1 ກຸມພາ ຄູ່ທີ່ 1 ພະຍາອີນຊີ ຈະພົບກັບ LPG ແລະ ຄູ່ທີ່ 2 ໂລດວູດ ຈະພົບກັບ ນອກກອບ, ໃນນັ້ນ ຖ້າທິມນອກກອບ ສາມາດສະເໝີ ຫລື ຊະນະໄດ້ ກໍ່ຈະເປັນອັນດັບທີ່ 1 ຂອງສາຍຢ່າງແນ່ນອນ, ແຕ່ຖ້າຫາກເສຍ ກໍ່ຈະຕົກເປັນອັນດັບທີ່ 2 ຂອງສາຍ ແຕ່ກໍ່ຍັງສາມາດຜ່ານເຂົ້າຮອບຕໍ່ໄປໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນແລ້ວເຊັ່ນດຽວກັນ.
ສຳລັບຮອບຮອງຊະນະເລີດ ແມ່ນຈະເລີ່ມການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ່ 5 ກຸມພາ, ໂດຍ ຄູ່ທີ 1 ແມ່ນ ອັນດັບທີ 1 ຂອງສາຍ ກໍ ພົບກັບ ເມືອງໂພນໄຊ ອັນດັບທີ່ 2 ຂອງສາຍ ຂໍ; ຄູ່ທີ່ 2 ແມ່ນໄຟຟ້າລາວສາຂາແຂວງຫລວງພະບາງ ອັນດັບທີ່ 1 ຂອງສາຍ ຂໍ ພົບກັບ ອັນດັບທີ່ 2 ຂອງສາຍ ກໍ.

ຂ່າວ: ອາພຸເດດ ບຸບຜາ

Loading...