ໂຄງການກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ວາງແຜນງົບປະມານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແລກປ່ຽນຜົນຂອງການປະເມີນໂຄງການໄລຍະກາງ ໂຄງ ການກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວາງແຜນງົບປະມານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແລກປ່ຽນຜົນຂອງການປະເມີນໂຄງການໄລຍະກາງ ເມື່ອວັນທີ 25 ມັງກອນ 2021 ຜ່ານມາທີ່ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ບົວທອງ ຕັນແສນສີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກ ສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,ມີພະນັກງານຈາກພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ນໍ້າບາກ,ເມືອງໂພນທອງ ແລະ ຕາງໜ້າອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນປະຈຳແຂວງຫຼວງພະບາງເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນກອງປະຊຸມສະເໜີຂໍ້ສັງເກດຕີລາຄາລວມການນໍາໃຊ້ງົບປະມານໃນໄລຍະຜ່ານມາ ( ການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ ແລະ ການສະຫຼຸບ-ລາຍງານ,ປະຖົມນິເທດຄືນກ່ຽວກັບການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ, ການສະຫຼຸບ-ລາຍງານ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນຂອງອົງການ,ສະເໜີແຜນກິດຈະກຳ ແລະ ງົບປະມານ ປະຈຳປີ 2021, ສະເໜີຜົນການປະເມີນໄລຍະກາງຂອງໂຄງການ ນອກຈາກນີ້ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ ແລະ ແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີ 2021 ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ, ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດແກ່ສັງຄົມໃນເຂດບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ນາງບົວທອງ ຕັນແສນສີ ໄດ້ມີຄຳເຫັນໂອ້ລົມ ເຊີ່ງທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນຈົ່ງໄດ້ພ້ອມກັນກໍານົດກິດຈະກໍາ ແລະ ວາງແຜນກ່ຽວກັບງົບປະມານໃຫ້ລະອຽດ, ຈະແຈ້ງ,ໃຫ້ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂັ້ນເມືອງຕິດຕາມການໂອນເງິນອຸດໜູນ ທີ່ໂຄງການໂອນໃຫ້ຄູສອນ, ຜູ້ດູແລເດັກ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍຄູໃນແຕ່ລະເດືອນ,ການສະໜອງອຸປະກອນ ຫຼື ສື່ການຮຽນ-ການສອນຕ່າງໆ,ໃຫ້ມີການແບ່ງໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໂຄງການຕາມແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ລະອຽດ ພ້ອມທັງປະສານງານ ແລະ ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນປົກກະຕິຕໍ່ແຜນກິດຈະກໍາ ແລະ ງົບປະມານທີ່ໄດ້ເຊັນຮັບຮອງນໍາກັນທັງສອງຝ່າຍ(ອົງການ ແລະ ພາກລັດ).
ການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ປະຈໍາປີ 2021 ມີຄວາມເປັຍເອກະພາບກັນໃນການຕີລາຄາຄືນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ງົບປະມານໃນໄລຍະ 1 ປີ ຜ່ານມາ ແລະ ວາງແຜນກິດຈະກໍາ,ງົບປະມານ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ແລກປ່ຽນຜົນການປະເມີນໄລຍະກາງຂອງໂຄງການ.
ໂດຍ: ແຈັກກີ້ ສກຂ ຫຼວງພະບາງ
Loading...