ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

   ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຕົວຈິງ

ໂຄງການອາຫານ ຂອງສະຖານທູດອົດສະຕາລີ ຕາງໜ້າຈາກສະຫະພາບເອີຣົບປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຢູ່ບ້ານຈໍລະວຽງ ພວມໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ວັນທີ 28 ກັນຍາ 2020 ດຣ ພອນປະເສີດ ອຸນາພົມ ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ກະຊວງສາທາລະ ນະສຸກ ພ້ອມຄະນະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການອາຫານຂອງສະຖານທູດອົດສະຕາລີ ຕາງໜ້າຈາກສະຫະພາບເອີ ຣົບ (EU) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຢູ່ບ້ານຈໍລະວຽງ ເມືອງຕະ
ໂອ້ຍ, ແຂວງສາລະວັນ.

ໃນໂອກາດນີ້; ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບສະພາບຂອງບ້ານ ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໂຄງການ, ລາຍງານກິດຈະກໍາທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ວຽກງານສຸຂະນາໄມ ຊຈສ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງນໍ້າ, ການຕອບໂຕ້ພະຍາດໂຄວິດ – 19 , ກິດຈະກໍາກຸ່ມແມ່ ແລະ ເດັກ, ກຸ່ມທ້ອນເງິນ ເພື່ອໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະ ພາບທີ່ດີ ແຂວງສາລະວັນ ເຫັນວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າ. ໂຄງການອາຫານ ສາລະວັນ ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົ້ນແຕ່ເດືອນ ສິງຫາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາທັງໝົດມີ 5 ຈຸດປະສົງຫຼັກ ທີ່ໂດດເດັ່ນເຊິ່ງ ສະແດງອອກເຊັ່ນວ່າ: 1). ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການມີອາຫານທີ່ພຽງພໍທີ່ຫຼາກຫຼາຍຕະຫຼອດປີໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ; 2). ການກິນອາຫານ ແລະ ການດູແລ ແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນອາຍຸແຕ່ (15 – 45 ປີ) ແລະ ໄວເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ; 3). ອັດຕາການເກີດຂອງພະຍາດ ແລະ ການເຈັບເປັນທີ່ມີສາເຫດມາຈາກນໍ້າ ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຂາດສານອາຫານໄດ້ຖືກຫຼຸດຜ່ອນລົງເທື່ອລະກ້າວ; 4). ບົດບາດຍິງ -ຊາຍຢູ່ໃນລະດັບຄົວເຮືອນໂດຍສະເພາະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນບັນຫາໃນຄອບຄົວເພື່ອປັບປຸງໂພຊະນາການທີ່ດີ ແລະ 5). ການປະສານງານກັບຫຼາຍຂະແໜງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເປັນລໍາດັບ.

ຕອນທ້າຍພິທີແຂກທຸກພາກສ່ວນກໍຍັງໄດ້ຮັບຊົມວິທີການແນະນໍາ ການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ – 19, ລະບົບນໍ້າບາດານ ແລະ ວຽກງານ ຊຈສ, ເຄື່ອງມືຫຼຸດຜ່ອນແຮງງານແມ່ຍິງ ແລະ ເບິ່ງວິທີການລ້ຽງກົບ ແລະ ການລ້ຽງຈິງຫຼີດຕື່ມອີກ.

Cr: ກິລິຍາ ຄໍາຫຼ້າວິຍາເກດ