ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ໂທດຂອງການດື່ມນ້ຳຫນ້ອຍ

–  ຫົວໃຈເຮັດວຽກໜັກຂື້ນ ເພາະການປ້ຳເລືອດທີ່ເຂັ້ມຂົ້ນໂພດ
– ສົບແຫ້ງ ແຕກ ແລະ ເປັນຮ້ອນໃນ
– ຖ່າຍເບົາຕິດຂັດ ມີສີເຫຼືອງເຂັ້ມເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫຼັງພິການໄດ້
– ທ້ອງບິດ ຖ່າຍຍາກ ສ່ຽງເປັນລິດສີດວງ
– ເມື່ອງ່າຍ ອ່ອນເພຍ ແລະ ໜ້າມືດເພາະເລືອດໄປລ້ຽງສະໝອງບໍ່ທັນ