ທ່ານ ຄຳພັນ ຄຳພູບົວ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆພຽງ ແຂວງໄຊຍະບູລີໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ການຜະລິດລະດູຝົນເປັນຕົ້ນແມ່ນການປັກດຳເຂົ້ານາປີ ແລະ ວຽກງານຕ້ານແລ້ງ, ຕ້ານຖ້ວມໃນທົ່ວເມືອງໂດຍມີພະນັກງານຈາກຫ້ອງ ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງພ້ອມດ້ວຍວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ເຊິ່ງການປັກດຳເຂົ້ານາປີຂອງຊາວກະສິ ກອນໄດ້ເລີມລົງມືມາແຕ່ຕົ້ນເດືອນ ມິ ຖຸນາ 2021ເປັນຕົ້ນມາ, ມາຮອດປັດຈຸບັນແມ່ນປັກດຳສຳເລັດແລ້ວ 50 ກວ່າສ່ວນ ຮ້ອຍຂອງເນື້ອທີ່ນາທັງໝົດ 6.800 ກວ່າເຮັກຕາ, ໄຖຮຸດສຳເລັດແລ້ວ 80 ກວ່າສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ຕົກກ້າສຳເລັດແລ້ວ 90 ສ່ວນຮ້ອຍ, ອັນພົ້ນເດັນແມ່ນການເຮັດນາຢອດ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 10 ກວ່າເຮັກ ຕາ ມີ 18 ຄອບຄົວໂດຍແມ່ນເຕັກນິກໃໝ່ເຊິ່ງປະຢັດເວລາ, ແຮງງານ ແລະ ຕົ້ນທຶນ, ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດສູງ ສຳລັບການຕ້ານແລ້ງຕ້ານຖ້ວມໃນປີນີ້ທາງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງໄດ້ຄາດຄະເນບ່ອນທີ່ຈະແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ບ່ອນທີ່ຈະຖ້ວມທີ່ເຄີຍປະສົບໄພໃນແຕ່ລະປີໂດຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວໄດ້ມີແນວພັນເຂົ້າແຮໄວ້ໃຫ້ຊາວກະສິກອນຈຳນວນ 100 ກວ່າໂຕນ ແລະ ຈັກດູດນຳ້ຂອງປະຊາຊົນຈຳນວນ 500 ກວ່າເຄຶ່ອງເພຶ່ອກະກຽມຮັບມື້ກັບສະພາບການດັ່ງກ່າວພ້ອມທັງໄດ້ສ້າງລະບົບຕິດຕາມ ແລະ ແຈ້ງເຕືອນສະພາບອາກາດໃຫ້ທັນເວລາ ນອກຈາກການປູກເຂົ້າແລ້ວຊາວກະສິກອນເມືອງພຽງຍັງໄດ້ປູກພຶດສະນິດຕ່າງໆເປັນຕົ້ນແມ່ນ ສາລີ, ໝາກເດືອຍ, ມັນຕົ້ນ ແລະ ພືດອື່ນໆເພຶ່ອເປັນສີນຄ້າສົ່ງອອກໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 10 ພັນກວ່າເຮັກຕາ.
Loading...