ໃນ ເວລາ 2:00 ຂອງວັນທີ 14/6/2021 ໄດ້ເກີດເຫດ ນ້ຳປ່າໄຫລສຸ ເຂົ້າຖ້ວມ ບ້ານ ວຽງພັດທະນາ ເມືອງ ຜາອຸດົມ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ. ມີເຮືອນບາງຫຼັງ ຖືກພັດໄປ ກັບກະແສນໍ້າ.
ປະຈຸບັນປະຊາຊົນ ຮີບຮ້ອນ ເກັບເຄື່ອງຂອງ ຂຶ້ນບ່ອນສູງ ແລະປອດໄພແລ້ວ.
Loading...