ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ໃບກະເພົາ

ກະເພົາມີ 3 ພັນຄື ກະເພົາແດງ, ກະເພົາຂາວ ແລະກະເພົາປະສົມລະຫວ່າງ ກະເພົາແດງ ແລະ ກະເພົາຂາວ ໃບບໍາລຸງທາດໄຟ, ຂັບລົມ, ແກ້ຖອກທ້ອງ, ແກ້ລົມຕານຊາງ, ແກ້ຈຸກສຽດ, ແກ້ປວດຮາກ ແລະຂັບລົມ ນໍ້າສະກັດທັງຕົ້ນມີລິດການບີບຕົວຂອງລໍາໄສ້ ສາມາດຮັກສາບາດແຜໃນກະເພາະອາຫານ ໃນໃບມີລິດຂັບນໍ້າບີ ຊ່ວຍຍ່ອຍໄຂມັນ ແລະ ຫລຸດອາການຈຸກສຽດ.