ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ໄປເມືອງພຽງໃນຍາມການຜະລິດ

ໂດຍ:ວັນໄຊ ຕະວິນຍານ

ເມື່ອຮອດເຂດເມືອງພຽງ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ທ່ານຈະເຫັນຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ທິວທັດທໍາມະຊາດອັນສວຍງາມ,ຕາມສອງຝາກຂ້າງທາງຈະເຫັນທົ່ງນາອັນກວ້າງໃຫ່ຍສຸດສາຍຕາ ສົມກັບທີ່ເປັນອູ່ເຂົ້າອູ່ປາ ເປັນນໍ້າເຫຼື່ອນໍ້າແຮງ ຫຼັງສູ້ຟ້າໜ້າສູ້ດິນຂອງຊາວກະສິກອນຜູ້ດຸໜັ່ນ.ທົ່ງນາບ່ອນໃດທີ່ກ່ຽວເຂົ້າແລ້ວ ເຈົ້າຂອງນາຈະນໍາເອົາງົວມາລ້ຽງປ່ອຍໃຫ້ກິນເມັດເຂົ້າທີ່ລົ່ນຕົກຄ້າງແລະເຟືອງຫລາຍຮ້ອຍໂຕເຫັນແລ້ວເປັນຕາສະອອນ.ບ່ອນໃດມີເງື່ອນໄຂສະດວກໃກ້ກັບຮ່ອງຊົນລະປະທານ ຊາວກະສິກອນຈະເຮັດສວນຜັກ ປູກພືດລົ້ມລຸກຕ່າງໆຂຽວອຸມທຸ່ມ.ຍ້ອນເມືອງພຽງເປັນເມືອງອູ່ເຂົ້າອູ່ປາ ໃນໄລຍະເດືອນມັງກອນຂອງທຸກໆປີ ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງຈະຈັດງານບຸນກອງເຂົ້າໃຫ່ຍ ຊຶ່ງຖືເປັນບຸນປະເພນີອັນສໍາຄັນຂອງເມືອງພຽງທີ່ຈັດຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ປີນີ້ເປັນປີທີ່ຫົກແລ້ວ.ຊຶ່ງມີເນື້ອໃນເພື່ອສະຫລອງຜົນສໍາເລັດການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດຂອງປະຊາຊົນນໍາເອົາຜົນຜະລິດມາວາງສະແດງ,ແລກປ່ຽນບົດຮຽນແລະ ປະສົບການຂອງກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ.

ເມືອງພຽງມີເນື້ອທີ່ທັງໜົດ 3000 ກວ່າຕະລາງກິໂລແມັດ,ເນື້ອທີ່ສ່ວນໃຫ່ຍເປັນພູຜາປ່າ

ດົງ,ມີພູພຽງແລະທົ່ງພຽງຈໍານວນນຶ່ງເຊິ່ງເປັນເງື່ອນໄຂອໍານວຍໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທໍາການ

ຜະລິດປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ.ທົ່ວເມືອງມີ 51 ບ້ານ,ແບ່ງອອກເປັນ 4 ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ,ມີ 2 ບ້ານໃຫ່ຍ,ບ້ານພັດທະນາມີ 6 ບ້ານ ແລະ 1 ເທດສະບານ.ທົ່ວເມືອງມີພົນລະເມືອງທັງໜົດ 57.200 ຄົນ,ຍິງ 28.088 ຄົນ,ມີ 10.570 ຄອບຄົວ ປະກອບມີ 9 ຊົນເຜົ່າ.

ດ້ານເສດຖະກິດນັບແຕ່ປີ 2010 ຫາ 2015 ມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບສະເລ່ຍ 11%ຕໍ່ປີ,ການຜະລະລິດໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,ຊາວກະສິກອນໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກໃໝ່ ນໍາໃຊ້ກົນຈັກເຂົ້່າສູ້ການຜະລິດນັບມື້ນັບຫລາຍຂື້ນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວທັນລະດູການ.ຜົນຜະລິດເພີ່ມຂື້ນໃນແຕ່ລະປີສະເລ່ຍປີນຶ່ງໄດ້ເຂົ້າ 34,000 ໂຕນສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນໜຶ່ງໄດ້ 600 ກິໂລຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ.ມີເຂົ້າເຫຼື່ອກິນທັງມີສ່ວນແຮ່ໄວ້ ແລະ ຂາຍເປັນສິນຄ້າ ປີນຶ່ງປະມານ 14,000 ໂຕນ.ສ່ວນການປູກພືດ ແລະ ລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າກໍມີການຂະຫຍາຍຕົວດີຂື້ນ ໂດຍໄດ້ມີການປຸກລະດົມສົ່ງເສີມດ້ານວິຊາການຢ່າງເປັນປະຈໍາ,ໄດ້ຈັດສັນເຂດປູກ,ເຂດລ້ຽງ. ອັນພົ້ນເດັ່ນກວ່າໜູ່ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມຜະລິດຕິດພັນກັບການສ້າງຕົວແບບເຊັ່ນ:ກຸ່ມປູກເຂົ້າ ມີ 4 ກຸ່ມ 616 ຄອບຄົວ, ກຸ່ມປູກມັນຕົ້ນ 4 ກຸ່ມ ມີ 133 ຄອບຄົວ,ກຸ່ມປູກໜາກເດື່ອຍ 7 ກຸ່ມ ມີ 303 ຄອບຄົວ,ປູກໃບຢາສູບ 3 ກຸ່ມ ມີ 59 ຄອບຄົວ,ກຸ່ມປູກໜາກແຕງຍີ່ປຸ່ນ 1 ກຸ່ມ ມີ 8 ຄອບຄົວ ສາມາດຄັດເລືອກຕົວແບບການປູກຝັງໄດ້ 23 ຄອບຄົວ.ສ່ວນການລ້ຽງສັດ ເມືອງພຽງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ລົງຊຸກຍູ້ປຸກລະດົມປະຊາຊົນຜູ້ມີເງື່ອນໄຂລ້ຽງເປັນຟາມໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກນິກວິທະຍາສາດແບບໃໝ່ ແລະ ຈໍາກັດການລະບາດຂອງພະຍາດ ຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມລ້ຽງສັດນ້ອຍ-ສັດໃຫ່ຍ,ກຸ່ມລ້ຽງປາ ແລະ ອື່ນໆ ມາເຖິງປັດຈຸບັນ,ເມືອງພຽງມີກຸ່ມລ້ຽງສັດ 18 ກຸ່ມ ມີ 680 ຄອບຄົວ,ຟາມລ້ຽງໝູ່ 5 ຟາມ, ກຸ່ມລ້ຽງສັດໃຫ່ຍ 17 ກຸ່ມ ມີ 674 ຄອບຄົວ,ລ້ຽງປາ 1 ກຸ່ມ, ມີ 6 ຄອບຄົວ ສ້າງຕົວແບບໃນການລ້ຽງສັດໄດ້ 11 ຄອບຄົວ. ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຜູ້ຜະລິດມີລາຍຮັບຈາກການຂາຍຜົນຜະລິດປະເພດຕ່າງໆສະເລ່ຍປີນຶ່ງບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 20 ລ້ານກີບຂື້ນໄປ.

ໃນສົກ 2014-2015 ຜ່ານມານີ້,ເມືອງພຽງມີເນື້ອທີ່ນາປີທັງໜົດ 5600 ເຮັກຕ້າ ສົກ2013 – 2014 ມີເນື້ອທີ່ນາປີ 5532 ເຮັກຕ້າ, ເນື້ອທີ່ນາແຊງສົກ 2014-2015 ມີ 739 ເຮັກຕ້າ,ຜົນຜະລິດໄດ້ 3623 ໂຕນ.ສໍາລັບສົກ 2015-2016 ນີ້ ທົ່ວເມືອງພຽງມີເນື້ອທີ່ນາແຊງ 962 ເຮັກຕ້າ, ຄາດໜາຍຜົນຜະລິດນາແຊງຈະໃຫ້ໄດ້ 4810 ໂຕນ ເນື້ອທີ່ປູກພືດຕ່າງໆ 682 ເຮັກຕ້າ

ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບຊາວກະສິກອນໃນການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ທາງເມືອງໄດ້ສຸ່ມທຶນຮ່ອມທັງພາຍໃນ ແລະ ຂໍການຊ່ວຍເຫຼື່ອຈາກຕ່າງປະເທດມາກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານ ຊຶ່ງມາຮອດປະຈຸບັບນີ້ ທົ່ວເມືອງມີລະບົບຊົນລະປະທານຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ໃຫ່ຍ 261 ແຫ່ງ ສາມາດສະໜອງນໍ້າໃຫ້ແກ່ການຜະລິດໃນລະດູຝົນໄດ້ 5.350 ກວ່າເຮັກຕ້າ.ລະດູແລ້ງໄດ້ 1200 ກວ່າເຮັກຕ້າ ແລະ ຈັດຕັ້ງກຸ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້ນໍ້າໄດ້16 ກຸ່ມ.

ທ່ານ ສົມຫວັງ ແກ້ວວິໄລສັກ ເລຂາພັກເມືອງ ເຈົ້າເມືອງ ເມືອງພຽງ ແຂວງໄຊຍະບູລີໃຫ້ສໍາພາດວ່າ:ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນຂະຫຍາຍຕົວດີຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແມ່ນຍ້ອນການຊີ້ນໍາຂອງອົງຄະນະພັກເມືອງທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ,ມະຕິ

ຄໍາສັ່ງຂອງພັກໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດ້ານເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ສົ່ງພະນັກງານສະມາຊິກພັກຈໍານວນ 452 ຄົນໄປປະຈໍາຢູ່ບ້ານ ເພື່ອນໍາພາປະຊາຊົນປະຕິບັດຕາມ 4 ເນື້ອໃນ 4 ຄາດໜາຍທີ່ກໍານົດຢູ່ໃນຄໍາສັ່ງແນະນໍາເລກທີ 09/ກມສພ ຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ,ປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ່ 03/ກມສພ ວ່າດ້ວຍການສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ,ສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍແຜນການງົບປະ

ມານ ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ,ທິດນໍາວຽກງານສາມສ້າງ,ຂະບວນແຂ່ງຂັນ 3 ມີ 4 ບໍ່ ແລະ ປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ.

ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້ານີ້,ເມືອງພຽງຈະສຸມໃສ່ປະຕິບັດບັນດາແຜນຍຸດທະສາດຂອງເມືອງ ຖືເອົາທິດນໍາວຽກງານສາມສ້າງ ກະຕຸ້ນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃຫ້ມີຄວາມຢູ່ດີກິນດີເທື່ອລະກ້າວ,ຫລຸດຜ່ອນຄວາມ

ທຸກຍາກໃຫ້ຫລຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ, ສືບຕໍ່ປຸກລະດົມປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຫັນຈາກການຜະ

ລິດແບບທໍາມະຊາດໄປສູ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ,ນໍາໃຊ້ດິນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ,ສ້າງສູນເຕັກນິກກະສິກໍາ, ຝຶກອົບຮົມດ້ານການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດດ້ວຍເຕັກນິກໃໝ່ ສ້າງໂຮງງານປຸງແຕ່ງກະສິກໍາເພື່ອສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ກັບຊາວກະສິກອນ.ທັງນີ້ ກໍເພື່ອສ້າງເມືອງພຽງໃຫ້ເປັນເມືອງຜະລິດສະບຽງອາຫານຕິດພັນກັບການປຸງແຕ່ງ,ການບໍລິ

ການທາງຜ່ານ,ທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນາທໍາ.