ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງເພື່ອສຸຂະພາບ

ໃນຕໍາລາຢາຈີນໂບຮານໄດ້ໃຊ້ຮາກຂອງໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງໃຊ້ຮັກສາກ່ຽວກັບຂໍ້ອັກເສບ ແລະ ອາການຂອງຄົນທີ່ມີລູກຍາກ ໂດຍທາງການແພດແລ້ວໃນໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງ ໄກຣໂດໄຊເຕຍຣອຍທີ່ຢູ່ໃນຮາກຂອງໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງຈະຊ່ວຍຫລຸດອາການອັກເສບ ນອກຈາກນັ້ນໃນໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງຍັງມີສານອາຫານທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ກົດໂຟຣິກ ວິຕາມິນຊີ ໂພແທັສຊຽມ ເບຕ້າແຄໂຣທີນ ໄກຣໂຟລິກ ຊື່ງສານເຫຼົ່ານີ້ ຊ່ວຍປ້ອງກັນມະເຮັງໃນທີ່ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ມະເຮັງປາກມົດລູກ ມະເຮັງລໍາໄສ້ ແລະ ພະຍາດກ່ຽວກັບຫົວໃຈໄດ້ອີກດ້ວຍ ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມດັນໃຫ້ປົກກະຕິ ຫລຸດຄໍເລດເຕີຣໍໃນເລືອດ ຕ້ານໄວຣັດບາງຊະນິດໃນການທົດລອງພົບວ່າເປັນຢາຂັບປັດສະວະ ແລະ ເປັນພືດທາງເສດຖະກິດທີ່ສຳຄັນດ້ວຍ.