1 ມີປະໂຫຍດໃນການຊ່ວຍບໍາລຸງຮ່າງກາຍ

2 ຊ່ວຍໃນການຈະເລີນອາຫານ

3 ຊ່ວຍປ້ອງກັນຫຼອດເລືອດອຸດຕັນ

4 ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມດັນເລືອດ

5 ຊ່ວຍໃຫ້ເມັດເລືອດແດງເກາະກຸ່ມກັນໄດ້ດີ

6 ມີຜົນຕໍ່ການແບ່ງໂຕຂອງເຊວ

7 ຊ່ວຍຫຼຸດນໍ້າຕານໃນເລືອດ

8 ຫາກກິນເປັນປະຈໍາຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລກເບົາຫວານໄດ້

9 ຊ່ວຍຂັບລົມໃນລໍາໄສ້

10 ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການບີບຕົວຂອງລໍາໄສ້

11 ຊ່ວຍຂັບປັດສະວະ, ຊ່ວຍລະບາຍການຂັບຖ່າຍ

12 ຊ່ວຍແກ້ໄຕທີ່ເສື່ອມໂຊມ (ຟອກໄຕ)

13 ຊ່ວຍຢຸດການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງແບັດທີເລຍ ແລະ ເຊື້ອລາ

14 ສາມາດນໍາມາປຸງແຕ່ງ, ກິນກັບອາຫານປະເພດຕໍາຕ່າງໆໄດ້ນອກນັ້ນໃບຂອງໝາກກະຖິນ ຍັງເປັນປຸຍບໍາລຸງດິນໄດ້ອີກ…

Loading...