ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ໝາກຖົ່ວລຽນລົດນໍ້າໜັກໄດ້ແທ້ ຫຼື ບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນແທ້ ເພາະໝາກຖົ່ວລຽນເປັນໝາກໄມ້ໃຫ້ພະລັງງານສູງ 1 ເມັດຂະໜາດກາງໃຫ້ພະລັງງານ 130 ກິໂລແຄລໍຣີ ເຖິງຈະມີການອ້າງວ່າໃຍອາຫານ ແລະ ກຳມະຖັນໃນຖົ່ວລຽນໄປລ້າງສີ່ງສົກກະປົກໃນລຳໄສ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລົດນໍ້າໜັກໄດ້ແຕ່ບໍ່ມີຂໍ້ມູນທາງວິທະຍາສາດທີ່ສືກສາສະໜັບສະໜູນຂໍ້ອ້າງນີ້

  • ກິນຄັ້ງລະ 4-5 ເມັດໃຫ້ພະລັງງານ 520-780 ກິໂລແຄລໍຣີ ທຽບເທົ່າເຂົ້າມັນໄກ່ 2 ຈານ ເທົ່າກັບການກິນເຂົ້າ 2 ຄາບ
  • ຫາກຢາກກິນ ກິນໄດ້ໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ ຫຼື ອອກກຳລັງກາຍເພື່ອຊ່ວຍເຜົາຜານພະລັງງານສ່ວນເກີນ ແຕ່ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈໍາຕົວ ພະຍາດເບົາຫວານ ຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ ຄວນຫຼີກຫຼຽງ