ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ໝາກປີ: ອາຫານບຳລຸງແມ່ ແລະ ລູກ

ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍ ນົມແມ່ບໍ່ພຽງເປັນການໃຫ້ອາຫານເພື່ອໃຫ້ລູກອີ່ມ ຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນໄດ້ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ຍັງເປັນການສົ່ງເສີມຂະບວນການພັດທະນາ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຂອງເດັກຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ທັງນີ້ຜັກພືດ ແລະ ໝາກໄມ້ໃກ້ໂຕຫຼາຍຊະນິດເໝາະສຳລັບແມ່ ແລະ ລູກ ເນື່ອງຈາກໃຫ້ຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການ ແລະ ສັບພະຄຸນທາງຢາດີຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງແມ່ ບໍາລຸງນໍ້ານົມ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກ

ຄຸນຄ່າຂອງໝາກປີ

  • ຄຸນຄ່າອຸດົມໄປດ້ວຍແຄນຊຽມ (ຫຼາຍກ່ວາໝາກກ້ວຍສຸກເຖິງ 4 ເທົ່າ) ໂປຣຕີນ ທາດເຫຼັກ ຟອດຟໍຣັດ ວິຕາມິນຊີ ເບຕາແຄໂຣທີນ
  • ສັບພະຄຸນ ແກ້ພະຍາດກະເພາະອາຫານ ລໍາໄສ້ ບໍາລຸງເລືອດ ຕັ້ງແຕ່ບູຮານສອນກັນຕໍ່ໆມາວ່າຜູ້ຍິງທີ່ເກີດລູກໃໝ່ໆ ໃຫ້ກິນໝາກປີຫຼາຍໆ ຈະໄດ້ມີນໍ້ານົມໄວ້ລ້ຽງລູກດົນໆ

ອາຫານແນະນໍາ ແກງໝາກປີ ຍໍາໝາກປີ ຕົ້ມຈໍ້າກັບແຈ່ວ (ເວລາຕົ້ມໃຫ້ໃສ່ເກືອ ແລະ ນໍ້າຕານລົງໃນນໍ້າທີ່ຕົ້ມນຳ ຈະໄດ້ຫລຸດຄວາມຝາດ) ຈືນມັນໝາກປີ ໝາກປີຈຸ່ມແປ້ງຈືນ