ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ໝາກພິກໄທມີດີຫລາຍຢ່າງ

  • ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນແກ່ຮ່າງກາຍ.
  • ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບເລືອດພາຍໃນຮ່າງກາຍເຮັດວຽກໄດ້ປົກກະຕິ ແລະ ໄຫລວຽນດີ.
  • ຊ່ວຍຢຸດຍັ້ງ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານການເກີດເຊວມະເຮັງຮ້າຍໃນຮ່າງກາຍ.
  • ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບລໍາໄສ້ ແລະ ກະະເພາະອາຫານດີຂຶ້ນ ແລະ ອາຫານຍ່ອຍໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.
  • ຊ່ວຍເສີມອາຫານ.
  • ຊ່ວຍບັນເທົາອາການວິນຫົວ, ປວດຮາກ.